KOK lanserer selvbetjent o-løp

David Runde (19) fra Kristiansand Orienteringsklubb gleder seg over nyvinningen KOK Solo Cup. Foto: Privat