Stein Svardal har i mange år vært en sentral skikkelse i Norsk Bilsport og da spesielt på Sørlandet. Han er aktiv i den driftige klubben NMK Konsmo, og han har også vært aktiv bilsportsutøver i en årrekke. Stein Svardal er også medlem av NMKs hovedstyre.

Svardal erstatter Arild Solberg fra NMK Støren som ikke ønsket gjenvalg.

Finn Eirik Eilertsen fra KNA ble gjenvalgt som president i årsmøtet, som ble arrangert sist onsdag. Han går dermed inn i sitt andre år i denne rollen. Også forbundets øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Korona-pandemien satt naturlig nok sitt preg også på bilsporten i 2020, og både årsmelding og regnskap som ble behandlet på årsmøtet var tydelig preget av dette. Det var i 2020 rundt 170 arrangement i regi av klubber i NBF, og dette er mer enn en halvering i forhold til normale år.

Forbundets regnskap for 2020 bærer også preg av dette. Regnskapet viser både inntekter og utgifter på 19.7 millioner kroner og dette er om lag 25 prosent under 2019.