Agder-turnere til nordisk

Team Sør-GAK består av: Hanne Sødal, Helle Sødal, Camilla Karlsen, Anna Landrud, Tomine Byremo og Juni Josefsen fra Kristiansands Turnforening, Kristine Naro, Eline Wiig Eriksen, Victoria Hvidebergsgaard Eggen, Ida Sannæs og Amalie Igland Møretrø fra Grimstad Turn- og Idrettsforening og Margrete Laurak fra Arendal Turnforening. Foto: Anne Kjersti Wiig