Svein Lien (20. juli 1957–22. februar 2021) var organisasjonssjef i til sammen ni år, først i Aust-Agder og de to siste årene i Agder idrettskrets. Svein Lien (20. juli 1957–22. februar 2021) var organisasjonssjef i til sammen ni år, først i Aust-Agder og de to siste årene i Agder idrettskrets. Foto: Agder idrettskrets

Svein Lien til minne

Vi takker Svein Lien for godt vennskap og alt han bidro med for idretten i Agder.

Svein Lien gikk så altfor tidlig bort etter lengre tids sykdom. Han var nær hele livet involvert i idretten. Først som utøver i fotball og ski på hjemplassen Birkeland, seinere flere andre plasser før han til slutt bosatte seg med familien på Fevik i Grimstad. Her engasjerte han seg i IL Express og har blant annet bidratt mye i barneidretten og seinere i fotballgruppa i ulike roller.

I store deler av hans yrkeskarriere handlet det også om idrett. Han jobbet mange år i sportsbransjen, hvorav en lang periode som daglig leder i Agderbyen Sport, som drev seks Intersport-butikker på Sørlandet. 

I 2013 overtok han som organisasjonssjef i daværende Aust-Agder idrettskrets, seinere Agder idrettskrets. I Sveins tid i idrettskretsen er budsjettet blitt doblet. Dette skyldes en kombinasjon av utvikling av nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak – det meste utenfor det vi gjerne kaller vår kjernevirksomhet.

Svein var opptatt av at vi skal ta et utvidet samfunnsansvar. Tiltak som Idrettsleiren på Hove, skoleprosjektet Aktiv365 og Aktiv På Dagtid har ekspandert kraftig. Kretsens tilbud om regnskapstjenester til klubbene har blitt veldig populært og omfatter nå rundt 50 klubber. Svein var offensiv, positiv, løsningsorientert og målrettet. 

Vi vil savne hans smil, lune vesen, engasjement, trygghet og evne til strategisk tenkning. Svein var kunnskapsrik, framoverlent, lojal, omgjengelig, strukturert og full av initiativ. Mange klubber og samarbeidspartnere til idrettskretsen har nytt godt av disse egenskapene. 

Svein var en hedersmann , en med mye kunnskap/erfaring som norsk idrett trengte, og som så altfor tidlig er gått bort. En av hans fanesaker var «kjededrifts»-tanken, som han hadde med seg fra Intersport og som han jobbet med å implementere i Idrettsforbundet. I moderniseringsprosessen som Norges idrettsforbund har gjennomgått satt Svein i en arbeidsgruppe som jobbet med organisering av fagteam på tvers av alle idrettskretser, og her kom nettopp dette til nytte. 

Under etableringen av Olympiatoppen Sør var han en trygg og god støttespiller. Det samme kan sies om etableringen av Idrettsgalla Sør, som har vært en ubetinget suksess med ca. 500 gjester hvert år. Da Sørild friidrettsklubb ville bygge friidrettshall, ble Svein en sentral person og viktig døråpner. Han bidro mye for realisering av et stort og viktig prosjekt for hele regionen.

Gode minner varer evig, og de har vi heldigvis mange av om Svein. Arven han etterlater seg er solid. Vi takker Svein Lien for godt vennskap og alt han har bidratt med for idretten i Agder.

Våre tanker går til kona May-Elin og deres fire barn.