Øystein Kommedal har gitt seg som styreleder i Torridal IL, men vil fortsatt være engasjert i klubben. Øystein Kommedal har gitt seg som styreleder i Torridal IL, men vil fortsatt være engasjert i klubben. Foto: Marit Høigilt

Idrettslagets mangeårige leder takket av

På årsmøtet takket Øystein Kommedal for seg etter mange år som leder av Torridal IL.

KRISTIANSAND: Øystein har innehatt en rekke verv og oppgaver i en årrekke, de siste årene som leder. Han fortjener en stor takk for fremragende innsats for idrettslaget og hele bygda.

– Øystein er en lun og fin leder som jeg er glad for å ha lært å kjenne, sier nestleder i idrettslaget Arne Hansen. Han har lagt ned en stor innsats over mange år for idretten og for bygda vår. Øystein etterlater en veldrevet klubb med solid økonomi og trygg drift, forteller Arne.

Øystein har gjort seg mange erfaringer og har hatt masse gode opplevelser gjennom disse årene.

– Jeg vil takke alle jeg har samarbeidet med i disse årene, sier Øystein Kommedal. Det har vært både givende og lærerikt. Klubben har en enorm betydning for barn og unge i bygda og jeg er stolt over at vi sammen har klart å opprettholde og utvikle gode aktivitetstilbud. Både særidretter og lagidretter er viktige for mangfoldet og jeg håper det gode arbeidet for å styrke begge deler vil fortsette i årene som kommer, presiserer Øystein.

– Jeg gleder meg til å følge klubben fra sidelinjen framover, men helt borte blir jeg ikke, smiler Øystein lurt. Idrettslaget har mange oppgaver som skal løses, og jeg vil i det videre bidra i huskomiteen. Jeg ønsker det nye styret og alle aktive, frivillige, trenere og andre – lykke til med videre utvikling av Torridal Idrettslag, avslutter Øystein.

Det nye styret består av Marit Høigilt, leder; Arne Hansen, fotball og nestleder; Jens Erik Mosby Sheppard, sponsor; Pål Espen Dybvik, håndball; Bente Mestad, skiskyting; Mette Mestad, orientering; Kristin Mestad, barneidrett; Pål Hodne, ski; Jens Kristian Karlsen, basketball; Gro Brokkjær, kasserer og Jan Kruse, sekretær.