Finnestad feltmester på Sørlandet

Mette Finnestad ble i helga landsdelsmester for Sørlandskretsen for andre gang. Første gang var i 1997. Foto: Kjell Arild Kleivkås