KRISTIANSAND: Sportslig leder i RIL, Johan Holte, forteller at Fotballgruppa i klubben over tid har hatt en ambisjon om å drive mer strukturert og bidra til å utvikle tydelige verdier, samt øke kompetansen slik at RIL kan drive aktivitet med god kvalitet.

Gjennom prosessen med Kvalitetsklubb sier Holte at de har fått noen bekreftelser på at de gjør ting riktig, men også har utviklet nye rutiner og fått nytt fokus. Samarbeidet med NFF Agder har vært godt og det har vært en læringsprosess for både styret og sportslig ledelse.

RIL-lederne heiser Kvalitetsklubb-flagget utenfor klubbhuset. Foto: NFF Agder

Klubbutvikler i NFF Agder, Elin Hjemdal, stiller Holte et par spørsmål for å belyse hva Kvalitetsklubb har gjort med klubben:

– Hva er det som er så bra med konseptet Kvalitetsklubb?

– Arbeidet med Kvalitetsklubb har sikret at vi nå har gode rutiner for det sportslige arbeidet og for de administrative rammene rundt. Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og utvikling. At det nå er forankret i klare rammer og solid planverk, er ekstremt viktig for at barn og unge skal få gode fotballopplevelser.

– Er det noe spesielt dere vil trekke fram med Kvalitetsklubb som kan bedre deres klubbhverdag?

Vi er en stor klubb og det har vært nyttig å få nye innspill på hvordan vi kan organisere oss best mulig for å nå de målene vi har som klubb. Det har også gitt oss noen nye tanker om satsingsområder vi kan ta tak i fremover.

Daglig leder i Randesund IL, Øystein Konradsen, legger til at det for klubben er flott at de nå får en bekreftelse på det gode arbeidet som gjøres i fotballgruppa. Det er veldig bra at NFF legger forholdene godt til rette og er pådrivere for klubbenes utvikling. NFF bidrar godt med oversiktlige og gode verktøykasser.

Klubbutvikler Hjemdal forteller at Randesunds fotballgruppe har lagt ned mye arbeid og gjort en flott jobb fra prosesstart til sertifisering som Kvalitetsklubb. Arbeidet har vært godt forankret i klubben med gode prosesser.

Klubbutvikler i NFF Agder, Elin Hjemdal Foto: NFF Agder