VENNESLA: Vennesla Skateklubb er en nyopprettet organisasjon som jobber hardt for å få realisert en innendørs skatepark i Vennesla. Det er et stort behov for å kunne drive «rullende aktiviteter» innendørs når klimaet ikke tillater utendørs aktivitet.

Konsekvensen av å ikke ha et fullverdig helårstilbud er at ungdommen tvinges til å finne andre aktiviteter på sein høst, vinter og tidlig vår. Altså er det flere ungdommer som på sikt slutter med skateboard, sparkesykkel og rulleskøyter. Ved ikke å prioritere uorganisert idrett som dette, opprettholder vi utenforskap blant ungdom. Dette er skateklubben nå i ferd med å endre på.

Sammen med ulike aktører i samfunnet, har vi løftet dette fram for politikere og næringslivet, og vi blir stadig overrasket over hvor positive alle er til et slikt tiltak. Skatere selv har tatt initiativet til å starte dette arbeidet. Det som skjer nå er et eksempel på en empowerment prosess, der gruppa det gjelder, har fått sjansen til å løfte seg selv ut av en maktløs situasjon.

Vennesla Skateklubb ønsker å bygge opp dette innendørstilbudet sammen med ungdommen det her gjelder. Det er viktig at opparbeidelsen av tiltaket er styrt av gruppa som tiltaket er rettet mot.

Vi har samlet mottatt rundt 800.000 kroner fra flere aktører og er dypt takknemlige for det. Samtlige politiske partier har støttet opp om gi oss et årlig driftstilskudd på 150.000 kroner, noe som ble vedtatt torsdag denne uka.

Nå retter klubben blikket mot lokalbedriftene, og håper de kommer oss i møte slik at det omsider kan bli en skikkelig skatehall på Hunsøya.