Rytmisk gymnastikk tilbake i Kristiansand

RG-gruppa i Kristiansands Turnforening. Øverst fra venstre: Eva Kator-Jakobsen, Eline Fidje Wessman, Eiril Hoven Hervold, Charlotte Depui Dåsvatn, Maria Aaby Ranneberg. Nederst fra venstre: Frederika Hristoforova Ege, Mille Bergh Botnan, Lise Jørgensen og Helena Torkildsen. Foto: Privat