KOK fikk Rekrutteringsprisen 2020

Noen av de nye rekruttene i Kristiansand OK ute ved en post. Foto: Ingvild Mulen