50 barneturnere på årets siste vårsamling

Bilde fra oppvarmingen lørdag Foto: Henrik Moum