Ungdommer i aktivitet på Samsen kulturhus før korona-lockdown i mars i fjor. Ungdommer i aktivitet på Samsen kulturhus før korona-lockdown i mars i fjor. Foto: AKKS Kristiansand

– Vi var her da det stengte ned

Da koronakrisa førte til lockdown i Norge for ett år siden, ble viktige tilbud for barn og unge også stengt ned. Men organisasjonen AKKS har gitt et tilbud til ungdommene hele tiden.

– Jeg tror det har vært avgjørende for mange av våre medlemmer. Vi var her da det stengte ned, og ungdommene har hatt et tilbud og aktivitetsfellesskap å gå til, sier Cristoffer Paulshus. Han jobber som kurs- og øvingsromansvarlig i AKKS Kristiansand, en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr kurs i rytmisk musikk og elektronisk musikk fra grunnivå. 

AKKS har lokaler på Samsen kulturhus og leier til vanlig ut øvingslokaler der til ungdom. I tillegg stiller de med undervisere, og har som mål å arrangere konserter for unge i kommunen.

Christoffer Paulshus Foto: AKKS Kristiansand

– Da Norge stengte ned, kastet vi oss rundt fra første dag og tilbød våre aktiviteter digitalt. Selv om det nok ikke var optimalt, mente vi det var viktig for de ungdommene som fikk hverdagen sin snudd på hodet, fortsetter Paulshus. 

Det har siden 12. mars 2020 vært offentlige diskusjoner om hvordan koronarestriksjonene har påvirket barn og unges hverdag. Tjenester for barn og unge har uttrykt bekymring for mørketall i forbindelse med økt vold i hjemmet. Også helsemyndighetene har vært bekymret for den psykiske helsen til befolkningen, og unge spesielt. 

Samfunnsaktør

AKKS Kristiansand er et lavterskeltilbud for barn og unge i Kristiansand kommune. De har 200 medlemmer og de siste årene har de arbeidet konkret mot barn og unge opp til 26 år i familier med dårlig råd. Det er daglig leder Anne Marie Almedal i organisasjonen glad for. 

– Vi jobber aktivt med å være til stede for våre medlemmer og i 2020 fikk vi ekstra midler fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) til å intensivere satsingen vår mot barn og ungdom i familier med vedvarende lav inntekt, sier Almedal.

Anne Marie Almedal Foto: AKKS Kristiansand

Hun peker på at Kristiansand har et barnefattigdomsproblem og at Fædrelandsvennen tidligere har hatt oppslag om at det vokser opp 3000 barn i fattigdom i Kristiansand. 

– Tallene er høye, og vi ønsker å være med å bidra til å snu utviklingen, og gi de som trenger det et trygt og godt aktivitetstilbud. Det er viktig at disse ungdommene opplever at de kan delta i aktiviteter de også er engasjert i, legger hun til. 

Unngå stigmatisering 

Almedal forteller at stigmatisering ikke har vært en utfordring. 

– Å ikke ha nok penger i dag kan føre til stigmatisering. Barn og unge er spesielt utsatt, og derfor er dette tilbudet så godt. Det gir foreldre som har dårlig økonomi muligheten til å gi barna sine gode opplevelser, og det gir ungdom mulighet til å mestre uten at foreldrenes økonomi stenger dem ute, sier hun.

– Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å lære og utøve musikk, legger Paulshus til. 

De som ønsker å være med på ordningen kan søke AKKS-stipend, som gir mulighet for gratis undervisning og tilgang på øvingslokaler. 

– For å bli med på ordningen må man skrive en kort søknad som vi veier opp imot bestemmelsene AKKS-stipendet har. Det er ingen lang prosess og det er lav terskel å få det godkjent, forklarer Paulshus. 

De er stolte over å bidra i Kristiansand. 

– Vi er stolte over organisasjonen vår som har eksistert nasjonalt siden 1982 og som alltid har stått i rettferdighetskampen. Vårt formål er kjønnsbalanse og likestilling i musikkbransjen, men i et samfunn med økte forskjeller trenger vi også noen som legger til rette for dem som ikke har råd til å delta. Det gjør vi, avslutter daglig leder Anne Marie Almedal.