VENNESLA: Seks av jubilantene har tjent Vennesla kommune og innbyggerne i hele 40 år, de 34 andre i 25 år. På Løa 23. november ble alle invitert på middag med overrekkelse av gavekort.

Ingen ord kan favne hva disse 40 har betydd på alle de tjenestestedene og i alle de personlige møtene de har hatt med innbyggere og kolleger. Det er en enorm innsats!

Det vitner også om en god arbeidsplass og gode arbeidsmiljøer når folk velger å bli så lenge i samme organisasjon. Blandingen av kontinuitet og fornyelse er nøkkelen til gode tjenester og faglig gode arbeidsfellesskap.

foto
25-ÅRSJUBILANTER 2020: Fra venstre bak: Anne Lill Homme Jortveit, Kirstin Verås, Bjørg Lunden Guse, Ellen Rosendahl Tellefsen, Berit Ånonsen Ramsland, Tordis Strand, Hilde Voreland, Heidi K Andersen og Else-Lill Skuland. Foran: Liv Kari Bjerland, Venke Murud, Ragnhild S Frigstad, Karin Helene Godtfredsen, Kirsten Martinsen og Eva Clausen Hodnemyr. Foto: Hilde Grundetjern

 I Vennesla har vi vedtatt en internkultur som skal sikre at vi både utvikler tjenestene og hverandre, og de som ble hedret på Løa har virkelig stått på for å oppfylle den:

Internkulturen lyder slik:

Vi er stolte over egen arbeidsplass og kommunen

Vi tenker løsning i stedet for problem

Vi unner hverandre suksess

Vi har lov til å prøve noe nytt

Vi er uformelle og folkelige

Vi har det gøy på jobben

Vi gjør hverandre gode

Vi er serviceinnstilte

Vi er endringsvillige

Vi ser hverandre.

foto
25-ÅRSJUBILANTER 2021: Fra venstre bak: Merethe Nilsen, Olav Aas Lyngby, Marianne Aas, Hanne Kirsten Tveit, Marit Eikås Strandberg, Siw Jeanette Jakobsen, Kirstin Lie Rygg og Randi M. Fjellestad. Foran: Anne Grete Johansen, Marit Ramselien, Solfrid Fredriksen, Siv Marit Godtfredsen, Åse Hodnemyr og Trine Eidet. Foto: Hilde Grundetjern

Ordfører Nils Olav Larsen hilset jubilantene og rådmann Svein Skisland talte. Det var også hilsen fra organisasjonssjef Heidi Engestøl.

– Noen av dere begynte i 1980, lenge før data og mobiltelefon. Dere har vært med på en fantastisk reise. At dere har blitt så lenge i jobben, tyder på at dere har hatt det meningsfylt og stort sett greit. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende arbeidsplass enn kommunen. Tenk å få lov å være med på å bygge fellesskap, yte gode tjenester til innbyggerne og utvikle lokalsamfunnet, sa rådmannen i sin tale.

Toril Hodnemyr og sønnen Eirik Hodnemyr sto for de musikalske innslagene under det som ble en flott og verdig middag.

Vi hyller jubilantene og ønsker lykke til videre!