Det bygger energi, gir velværefølelse og lyst til å komme tilbake. Det er hotelldrift uten regnskapsførsel, ei heller registrert i Brønnøysundregistrene. Enkel i drift og regnskapsplikt lettsindig tilsidesatt. I all takknemlighet holdes reservekapitalen urørt. I sommerhalvåret er travelheten stor, en buffer for vinterhalvåret med mindre aktivitet, men helheten en driftsform som frister til fortsettelse.

Romutleie på langtidsbasis, differensierte priser, men uten formalisering og innberetning. Hotellet, en konvertert gave. Flott beliggenhet og gode solforhold, samtidig nærhet til alt av grønt og frukt som gjestene kan forsyne seg av. Økologisk dyrkede tomater, kortreiste delikatesser i kombinasjon med blomsterflor i fargeprakt. Et landskap med grønne enger i frisk luft.

Bildet er tatt fra egen veranda. Foto: Håkon Repstad sr.

Det surrer av liv, av fugler, bier og insekter, et levende biologisk mangfold. Hotellet inviterer til langtidsleie. Overvintring for trengende, velegnede rom tilrettelagt for det biologiske egget. Det sammen med en velsmakende matpakke ment for kommende generasjon. Rommet er opptatt, lukket og tettet igjen. Et livsgrunnlag for arten er gitt, egget, et bidrag til oss alle og vår framtid.

Larven blir veksten før fortsettelsen, før ringen igjen er sluttet og enda en gjest kan forlate hotelldøra, flyvende ut i sola, ut i varmen til nektar og honning og til glede. Igjen står 80 tomme rom til disposisjon for en levende framtid og ny generasjon. En finutviklet balansegang hvor hver og en av oss har ansvar for å verne og ivareta. Velkommen tilbake, tenker jeg. Livets insekthotell med adresse: Vår veranda.