Det finnes et menneske i

hvert monster.

Det finnes et monster i

hvert menneske.

.

Grensen mellom det

menneskelige og monsteret

går ikke mellom mennesker,

men i mennesket.

.

Men når monsteret i oss

kveler det menneskelige,

da kreves det at harde

panner kommer sammen i

klokskap for å stanse

ødeleggelse, bevare

hjertene og holde det

menneskelige i oss i live.