Halvparten av skuespillerne på «Mannemonologene» er nåværende eller tidligere teaterstudenter på UiA. Fra venstre: Christer Wold Sundstøl, Håkon Henriksen, regissør Stine Sandnes, Fredrik Landmark, Benjamin Åteigen og Fredrik Tønder Tørmoen. Halvparten av skuespillerne på «Mannemonologene» er nåværende eller tidligere teaterstudenter på UiA. Fra venstre: Christer Wold Sundstøl, Håkon Henriksen, regissør Stine Sandnes, Fredrik Landmark, Benjamin Åteigen og Fredrik Tønder Tørmoen. Foto: Kari Anne Røysland

Snakker om mobbing, usikkerhet, selvmord og homofili