Ni råd for frivilligheten i koronaens tid

Når samfunnet endrer seg, endrer mennesket seg. Når mennesket endrer seg, endres måten å være frivillig på.

Publisert:

Arendalitten Sylvia Jacobsen (37), som har over 20 års erfaring fra ad-hoc frivillighet ved store og små arrangementer, har skrevet dette innlegget. Foto: Mona Hauglid 

Brukergenerert innhold

  • Sylvia Jacobsen
    Frivillighetsentusiast og rådgiver på fagfeltet frivillighet 

Dette er en appell til deg som koordinerer det frivillige arbeidet der ute i vårt langstrakte land. Til deg som sørger for å rekruttere frivillige og ivareta de og deres publikum ute i lokallagene. Enten det er innenfor idretten eller veldedig arbeid. Og først og fremst til deg som tenker at din organisasjon ønsker å bidra i «Norges største dugnad noen sinne».

Jeg er vitne til at en stor dugnadsinnsats sprer seg utover landet. Det er så fint å se. Lysten til å hjelpe sin nabo, og alle andre i nærmiljøet, er enorm om dagen. Dette gir meg håp og en optimisme til å se lyst på fremtiden. Fordi det er håp, og det finnes nestekjærlighet her i det vakre landet vårt. Litt som etter 22. juli – bare at denne gangen er hele landet rammet – og alle har «noen» de kan hjelpe.

Aldri før har frivillige hender vært så viktig! Men da er det viktig at vi alle står i sammen. 

Her er mine ni beste råd:

1. Ta deg tid og lag en plan

Bruk tid på å få en oversikt over hvilke frivillige dere nå har og som ønsker å bidra. Jeg vil anbefale dere å lage en arbeidsplan for dere som er ansatt og de frivillige lederene dere eventuelt skal involvere. Det er nå enda viktigere enn tidligere at folk vet hva slags rolle de har og hva som kreves av de. Innholdet i en slik arbeidsplan bør ha med seg følgende: Hvem har ansvar for hva? Hvilken rolle har hver enkelt? Når skal ting gjennomføres? Og til slutt status. 

En slik plan er viktig, slik at dere ikke jobber i et ustrukturert kaos som igjen vil smitte over på de nye og gamle frivillige. 

2. Samarbeid på tvers av organisasjonen

Ha løpende idemyldring om hva lokallagene kan gjøre og hva dere på tvers av avdelingene kan gjøre sammen, uten å ta forhastede beslutninger. Sørg for å snakke sammen. Mange ivrer etter å gjøre noe nyttig. Det er også mange som er blitt permittert fra jobbene sine og som lengter etter å bli involvert i et fellesskap som sammen kan komme på gode tiltak for nærmiljøet. Ta vare på denne iveren fra folk, samtidig som du hele tiden sørger for at alt skjer i tråd med myndighetenes anbefalinger.  

3. Samarbeid med andre 

Nå er tiden inne for å sette i gang med det gode samarbeidet. Noen organisasjoner er små og  har ikke ressurser til å mobilisere sine frivillige. Hva om man kan byttelåne litt på ressursene i denne tiden, og la de frivillige i disse små organisasjonene hjelpe til i en større organisasjon som trenger flere hender. Eller hva med å samarbeide med lokale styresmakter eller kommuner? Tilby deres tjenester – og muligheten for å få noe tilbake er ganske stor.

4. Bruk digitaliseringsverktøyet ditt eller bli kjent med nye

Ta i bruk de digitale verktøyene dere har for å rekruttere, organisere og mobilisere de frivillige. Nå får dere virkelig testet om dette funker og verdt den investeringen dere har gjort.  Dette er også tiden for å utforske nye muligheter til digital samhandling. Og husk – det kan sitte masse ekspertise ute i organisasjonen du ikke vet om. Men det kan være lurt å forhøre seg med flere før man iverksetter større tiltak. 

5. Kommuniser og involver

Kommuniser tydelig ut hva behovene er, og hvor mye tid oppgavene faktisk tar. Involver tidlig de som har vært med lenge i din foreningen, dette er en god ressurs. Det er viktig for disse lojale frivillige å bli anerkjent for nettopp dette, og involver dem for å høre hva de mener er viktig. Hvordan de kan bidra for at foreningen kan tilpasse seg den frivilligheten vi ser mer og mer av i dag?

6. Pust med magen

Dette er viktig! Nå er tiden for å telle til ti, og puste med magen.  Mange opplever veldig mye stress og press. Både blant kollegaer og de frivillige. Snakk åpent om at det kanskje vil komme noen raske kommentarer som kan føles som sårende og urettferdig.  Derfor kan det være lurt å si unnskyld litt for tidlig – enn litt for sent. 

7. Den gode avslutningen

Bruk tid på å planlegge den gode avslutiningen for de frivillige som nå har vært med i en kortere periode. Ha allerede klart hva slags oppgaver de kan løse i fremtiden om de igjen skulle ønske å engasjerer seg. For dere skal alltid huske å spørre om de muligens ønsker å engasjere seg ved en senere anledning. Sier de nei, skal de ikke få en følelse av dårlig samvittighet. De fortjener å få en følelse av at de har gjort en forskjell, og at det er helt ok at de nå går tilbake til hverdagen. Disse sitter nå med en god følelse av det de har bidratt med,  og har gode tanker om organisasjonen. Dette vil føre til at disse menneskene vil bli en viktig ambassadør for organisasjonen viktige arbeid i fremtiden. 

8. Evaluering

En notatbok i lomma gjør det lettere å evaluere fortløpende, samt samle opp det som nå vil skje ad hoc i en god rapport og evaluering. I etterkant bør man sende ut en evaluering til alle dine frivillige som deltok i Norges største dugnad noensinne. Der ber du de blant annet evaluere dere som koordinatorer og ikke minst la de komme med innspill om hva som kan gjøres bedre neste gang.

9. Lærdom for fremtiden

Lag en god beredskapsplan til neste gang. Vær bestemt på at dere vil være best rustet i en slik situasjon i fremtiden, og hvordan dette da bør gjøres. Dette bør gjøres nå mens du har alt friskt i minne. Det er mange som har blitt mer oppmerksomme på viktigheten av deres ulike aktiviteter i sammenheng med pandemien. Ha en plan for tiden etter pandemien. Kan man lage en plan for også økt medlemsrekruttering i etterkant? 

Lykke til med Norges største dugnad – og sørg for at dette kan bli noe positivt for deg og din organisasjon. Og husk at for å høste, må du så.

Sylvia Jacobsen er frivillighetsentusiast og rådgiver på fagfeltet frivillighet.

Hun har over 20 års erfaring fra ad-hoc frivillighet ved store og små arrangementer.

I fem år har hun jobbet for å profesjonalisere frivilligheten i organisasjonen for at det skal gagne de frivillige. Dette har hun gjort ved å utvikle metoder, modeller og verktøy som brukes av mange ledere i Norge og Danmark.

Les mer her

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Frivillige
  2. Dugnad
  3. Koronaviruset
  4. 22. juli