KRISTIANSAND: Ved lærerutdannelsene ved Universitetet i Agder bygges det nå et minecraftprosjekt som skal hjelpe skoleelever til å utforske samisk kultur, historie, geografi og språk. Utviklingen skjer i et samarbeid med lærere i grunnskolen i Kristiansand og Tromsø, Gáisi språksenter i Tromsø, Samisk høyskole i Kautokeino og Microsoft Education. Prosjektet samarbeider også med firmaet Skogliv, som driver Norges største minecraft-server. En testversjon skal være klart til samenes nasjonaldag.

Spill aktiviserer elever

Dataspillet Minecraft kan sammenlignes med en digital sandkasse der spillerne bygger konstruksjoner i en tredimensjonal verden. Spillet kan brukes til læring ved spillerne beveger seg inn i byggverket, oppdager nye ting og møter andre spillere.

– Det kan være motiverende for en del elever å bruke spill som læringsform. Spillet aktiviserer elevene, og er et godt utgangspunkt for samhandling, dialog og refleksjon, sier Kari Midtsund Nordbø, lærer ved Vigvoll ungdomsskole.

foto
Her er hvordan Sametinget ser ut i Minecraft. Elevene kan så bevege seg inn i bygningen gjennom spillet. Foto: Skjermdump fra Minecraft

Hun er ansatt i 40 prosent stilling ved UiA for å utvikle prosjektet som er en del av Studentaktiv læring i lærerutdannelsene (STALU).

Idé fra New Zealand

– Vi fikk ideen på BETT-messa i London i januar i fjor, sier universitetslektor Line Reichelt Føreland.

foto
Line Reichelt Føreland Foto: UiA

Sammen med flere kollegaer deltok hun på en presentasjon om hvordan Minecraft brukes som et verktøy for å utforske og lære om kulturen og språket til den maoriske urbefolkningen på New Zealand.

– Målet er at Minecraft-verdenen vi utvikler i prosjektet, skal bidra til at det blir mer utforskning om samisk språk, kultur og historie i skolen, sier Føreland.

– Det samiske perspektivet er blitt løftet tydeligere fram enn tidligere i den nye læreplanen, og jeg har kjent på et behov for å kunne mer om samenes historie, språk og kultur. Å tilnærme seg dette gjennom en spillplattform som Minecraft syns jeg virker både spennende og utfordrende, sier Midtsund Norbø.

Markerer nasjonaldagen

6. februar markeres samenes nasjonaldag. I år er dagen på en lørdag, og derfor er lansering av UiAs minecraftprosjekt lagt til mandagen etter, den 8. februar. Både lærerstudenter og elever får prøve seg inn i dataspillet.

foto
Kari Midtsund Nordbø Foto: UiA

– Til nasjonaldagen kommer deler av Sametinget til å være ferdig bygget i spillet: Det ytre bygget med flaggstang utenfor, plenumssalen og biblioteket og det vil altså være mulig å bevege seg rundt i bygget, sier Føreland.

– Vi har valgt å lage et undervisningsopplegg der elever kan bruke Minecraft for å utforske Sametinget, og vi har lagt til ulike elementer de kan kikke nærmere på. Både elever og studenter får så i oppgave å finne noe i bygget de kan være interessert i å finne mer ut av også utenfor Minecraft. Slik tar vi utforskning i bruk som læringsstrategi, sier Føreland.

To Kristiansand-skoler er med

Det er elever fra Vigvoll og Karuss skoler i Kristiansand og Workinnmarka skole i Tromsø som skal være med i utprøvingen.

– De aller fleste av mine elever kjenner Minecraft godt fra før. De uttrykker stor entusiasme over å få bruke spillet i skolesammenheng. Minecraft legger også opp til stor grad av utforskning og samhandling, noe som samsvarer godt med den nye læreplanen, sier Midtsund Norbø.

Her kan du video av hvordan elevene kan gå inn i Sametinget via minecraft: