Ingegjerd Sandnes Skjeie døde fredelig i sitt hjem 6. desember, 90 år gammel. Hun var gift med Jørgen og fikk tre barn, sju barnebarn og to oldebarn. Ingegjerd kom til Kristiansand i 1952. Hun hadde et brennende engasjement for teater med barn og unge, og etablerte Kristiansand barne- og ungdomsteater (KBUT) i 1964.

Teateret vokste seg sterkt under hennes kunstneriske ledelse. Hun sto på barrikadene for å implementere et solid barne- og ungdomsteater i Kristiansand, og traff en nerve i kommunens politiske kulturliv. På initiativ fra Kristiansand kommune ble det i 1974 oppnevnt et utvalg som utarbeidet retningslinjer og lover for KBUT, og fra 1975 fikk KBUT en egen post på kommunebudsjettet. Fra 1976 ble KBUT fast inventar i det nybygde Kristiansand teater, og i 1987 opprettet kommunen en 50 prosent stilling som kunstnerisk leder til Ingegjerd. Denne hadde hun til hun gikk av med pensjon.

For sitt arbeid fikk hun i 1984 Kristiansand kommunes kulturpris, i 1991 Vest-Agder fylkeskommunes kulturpris og i 1995 kongens fortjenstmedalje. Mange husker KBUT som en levende teaterinstitusjon. De årlige juleforestillingene gikk for fulle hus, og representerte en magisk verden som krydret førjulstida for byens borgere.

Ingegjerd har lært hundrevis av barn å stå på teaterets og livets scene, og mange har blitt inspirert til å fortsette på de skrå bredder som voksne. KBUT-ere har alltid visst at de må levere på sitt beste, og at budskapet må formidles tydelig til publikum. Ingegjerds visjon og hennes mantra «diksjon, diksjon, diksjon» ble sittende i ryggmargen.

2001 ble Ingegjerd Sandnes Skjeies legat opprettet av Kristiansand barne – og ungdomsteater. Legatets formål er å fremme scenekunst blant barn og ungdom i Kristiansand og omliggende kommuner. Ingegjerd satt selv i styret, og de årlige møtene ble alltid forlenget med engasjert teaterprat, der hun til det siste viste ivrig interesse for KBUTs aktiviteter og forestillinger. Ingegjerd vil bli husket og savnet.

Nina Brekke (for KBUT)

Les også:

– Dette er verdens gøyeste dugnad