Fylkeskulturprisen føyer seg inn i rekken av mange priser Gaute Heivoll fra Finsland har mottatt for sitt forfatterskap. Fylkeskulturprisen føyer seg inn i rekken av mange priser Gaute Heivoll fra Finsland har mottatt for sitt forfatterskap. Foto: Kristian Hole

Fylkeskulturprisen til Gaute Heivoll