VENNESLA: - Jeg hadde ikke drømt om denne kvaliteten da vi satte i gang planleggingen, men vi har rett og slett fått tak i noen av de beste. Alle som jobber med å utvikle lokalsamfunn bør få denne konferansen med seg, sier Håkonsen om dette dagsevenementet i Vennesla kulturhus 13. oktober.

Det skal handle om kultur og bygdeutvikling og hvordan kulturen inngår som en naturlig del av all utvikling.

Målet om Vennesla som Grønn, urban bygd og målet om utvikle lokalsamfunnene via samskaping mellom frivillige, næringsliv og kommune, kommer ikke av seg selv. Det krever våkne og bevisste politikere, innbyggere og ansatte, sier Håkonsen.

Kulturhuset har  samlet et knippe mennesker som skal tenke høyt om Venneslas framtid og komme med idéer og tanker som kan hjelpe både innbyggere og politikere fremover.

Sterkt felt av foredragsholdere

* Matt Finch kommer. Han underviser ved Oxford business school i England og regnes som verdensledende innen strategisk og planlagt innovasjon. Selv sier han at han jobber med hvordan gode ideer skal bli til virkelighet. På CV,en har han prosjekter over hele verden, og han har jobbet for flere regjeringer med store utviklingsprosjekter.

* Andreas Høegh fra Musicon Roskilde kommer. Musicon er bydelen hvor kunst og kultur skal ligge i selve dna,et når bydelen utvikles med boliger, opplevelser, fellesarealer og alt en moderne bydel trenger. Vi snakker om sjefen for et av de største transformasjons- og byutviklingsprosjekter i Norden.

* Mette Øinæs Habberstad og Cathrine Skaar fra Socentral kommer. Socentral jobber med bærekraftig samskaping og hvordan kommune, næringsliv og innbyggere sammen kan skape nye løsninger som utvikler et bærekraftig lokalsamfunn. De skal i tillegg til å snakke på dagskonferansen følge opp med workshop dagen etter.

* Reinhard Kropf fra Helen&Hard kommer også. Arkitektkontoret tegnet Kulturhuset og har siden deltatt i mange store prosjekter. Kropf har spennende erfaringer.

* Agnar Espegren fra Hunsfos Næringspark blir med for å fortelle om utviklingen av Hunsøya

* In The Woods er et mektig rockeband med venndøler sentralt. De spiller for 50.000 i Sør-Amerika, men noen hundre her hjemme. De er mye større enn vi har oppdaget.

Kulturens betydning

Kultur blir ofte brukt som et virkemiddel for å oppnå noe annet Håkonsen er opptatt av denne tanken og har i alle sine sju år som kultursjef snakket om viktigheten av å skape trygge mestringsarenaer og å gjøre Kulturhuset og biblioteket til et mangfoldig  rom som alle kan komme til.

Men han understreker også kunsten og kulturens egenverdi. Og at fantastiske ting skjer når kunst og kultur får lov å  være helt seg selv.

 «Lekende vitaminer» er et godt eksempel på hva kunst kan føre til.

- Det var et rent kunstprosjekt. Men i tillegg til at barnehagebarn utviklet et unikt kunstverk gjennom å skape og mestre, er det blitt en attraksjon som har gjort sentrum penere og som folk faktisk kommer for å se.

Det er bare noen dager siden 12 arkitektstudenter fra Italia plutselig dukket opp for å se på Kulturhuset. Den vakre bygningen er både kunst i seg selv, men den har også enorme ringvirkninger.

Ti år med Kulturhuset har vært ti år med utvikling i Vennesla. Arkitektene kalte det «et nytt kapittel». Det sto ferdig samme uka som Hunsfos Fabriker gikk konkurs, men åpnet offisielt noe senere. For et nytt kapittel vi har skrevet i Vennesla disse ti årene. Hva skal det neste inneholde?