Lokale korps og kor fikk lykkønskning fra Odd Nordstoga