25. september 2022 fyller Farstad 70 år. Han er utøvende og skapende musiker, studiomusiker, pedagog, musikkforsker og institusjonsbygger Professor emeritus fil.dr., Dr. phil. h.c. Farstad omtales i musikkmiljøet som kunnskapsrik, en inspirator, en bauta, alltid framtidsrettet, en igangsetter, innovativ, har en egen evne til å «stå på», stor gjennomføringsvilje, han nyter stor respekt og har lagt ned et utrettelig arbeid for både den tidlige musikken (renessanse og barokkmusikk), for den klassiske gitaren i Norge og for opprettelsen av rytmiske studier i Norge.

Hans banebrytende arbeider omfatter:

* Som fast ansatt ved tidligere Agder musikkonservatorium, senere Universitet i Agder (til sammen 46 år) var Farstad vært med på å bygge opp ett av de sterkeste miljøene for klassisk gitar i Norge. Studenter fra mange nasjoner søkte til institusjonen for å studere hos Farstad.

* Han har som profesjonell studiomusiker, studiotekniker, produsent og arrangør deltatt på over 450 studioproduksjoner fra 1978 til d.d. Dette er ikke mindre enn en bragd i norsk sammenheng, og dette gjelder musikk innen et stort spekter av stilarter.

Siden 1971 har han medvirket som turnémusiker innenfor stilartene klassisk, rock, countrymusikk, countryrock, crossover, folkemusikk, gospel, etc. Her er et lite utvalg av norske og utenlandske artister han har medvirket sammen med: Georg Hamilton IV, USA; Susan McCann, Irland; Connie Smith, USA; Wanda Jackson, USA; Evie Tornquist, USA; John Brack, Sveits; Claes Neeb, Norge; Rune Larsen, Norge; O.J. Hansen, Norge; Bjøro Håland, Norge; Arne Benoni, Norge; Norma Jean, USA; Chrislynn Lee, USA; Dude Mowrey, USA; Chely Wright, USA. Peter Sandwall, Sverige; Lars Mørlid, Sverige, Eivind Skeie, Norge; Sigvald Tveit, Norge; Terry Mcmillan, USA; Janne Lindgren, Sverige; Kjetil Bjerkestrand, Norge; Gunstein Draugedalen, Norge; Per Egil Hovland, Norge; Bjarne Sløgedal, Norge; Sondre Bratland, Norge; Halvdan Furholt, Norge.

Konsertene med disse artistene ble holdt forskjellige spillesteder og festivaler i Norge (div. plasser), Sverige: Stockholm, Danmark: Hjørring og Århus, England: Wembley og Peterborough og USA: Nashville og Minot. I tillegg til det utøvende har han også hatt ansvar for bandarrangementer for mange av artistene som er nevnt ovenfor.

Foto: Lydia Farstad

* Han gitt ut 19 soloinnspillinger (CD) og to singler for klassisk gitar, barokkgitar, Renessanse – og Barokklutt, samt diverse andre moderne strengeinstrumenter.

* Han har diplomeksamen i klassisk gitar og alt-gitar fra Norges musikkhøgskole fra 1977. Han har også utdanning innen offentlig administrasjon, kulturadministrasjon, pedagogikk og musikkteknologi.

* Farstad hadde sin offentlige debut på klassisk gitar og lutt i Gamle Aker kirke i Oslo i 1978.

* Han har doktorgrad (fil.dr.) innenfor musikkområdet lutt og klassisk gitar. Tittel på avhandling: "German Galant Lute Music in the 18th Century" (2000; 503 sider). Han var den første i Norge som disputerte innenfor dette området. Han var også den første som tok en doktorgrad ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Han forsvarte sin avhandling ved Universitet i Göteborg

* Som deltakende forsker i det landsomfattende forskningsprosjektet “Religion som estetiserende praksis” (2008-2013), støttet av Norsk forskningsråd, skrev Farstad to omfattende avhandlinger (Monografier), utgitt på Cappelen Akademisk: “Pinsemusikken” (2013; 396 sider) og “Pinse I Sør” (2018; 349 sider).

* Institusjonsbygging: Fra 1984 til 2004 var Farstad en drivkraft i det banebrytende arbeidet med å opprette rytmiske musikkstudier ved Agder musikkonservatorium, senere Universitetet i Agder, og videre helt sentral i prosessen med å opprette Bachelor, Master and doktorgradsstudier innenfor området rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. De rytmiske studiene er i dag ett av signaturstudiene ved Universitetet i Agder og har blitt en modell for implementering av rytmisk musikkutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge.

* For sin forskningsinnsats mottok Farstad i 2006 "Sørlandets kompetansefonds forskningspris" fra Agder vitenskapsakademi. Juryen sa blant annet:

" … han har, som få andre norske musikkforskere klart å kombinere forskning og kunstnerisk virksomhet på et høyt internasjonalt plan …”

* Han har skrevet til sammen åtte bøker i ulike kategorier: vitenskapelige avhandlinger, pedagogiske, populærvitenskapelige og tverrfaglige bøker som omhandler musikkens verdi og funksjon innen ulike sektorer av samfunnet. Blant annen gjelder dette religiøse bevegelser.

* Farstad har publisert flere forskningsartikler i fagtidsskrifter for lutt og gitar i Europa og USA.

* Han har gitt seminarer og konserter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Italia, Israel, Serbia / Montenegro and Hellas.

* Farstad var i 2010 den første sjefredaktøren for NTM-online, et forsknings magasin for musikk på internett. http://journal.uia.no/index.php/NTM

* Farstad ble medlem av Agder vitenskapsakademi i 2004 og var styremedlem i akademiet fra 2006 til 2018.

* Farstad har hatt sentrale administrative stillinger. Ved Agder musikkonservatorium var han Avdelingsleder og vikarierende rektor fra 1988–1991. Ved Høgskolen i Agder, senere Universitetet i Agder var han Dekanus for Fakultet for kunstfag fra 2000–2004.

* I 2014 ble Farstad utnevnt til æresdoktor (Phil.dr. h.c [honoris causa]) ved Westfällische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland. ​

Farstad ble utnevnt til æresdoktor blant annet på grunnlag av sin kompetanse i gitarspill, og forskning omkring 1700-talls lutten Tyskland på 1700-tallet. I begrunnelsen for utnevnelsen fra Universitetet i Münster, heter det blant annet at han

 « … langt ut over Norges grenser er en ambassadør for gitarens plass og dens musikk i fortid og nåtid. Han er en framstående norsk personlighet med meritter som på alle måter er overbevisende og framtredende, både på det pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige området.»

Denne oversikten viser til historiske fakta om Farstads imponerende og kontinuerlige virke gjennom 50 år. Han har med stor energi og faglig kompetanse på høyeste nivå vært en visjonær arkitekt og byggmester for relevant forskning, populærvitenskapelig formidling, fornyelse og utvidelse av ansvarsfeltene for høyere musikkutdanning. Det gjelder tidligmusikkfeltet, klassisk gitar og gitar innen ulike sjangere, – og etableringen av utdanningen for rytmisk musikk. Dette visere i sum bredden av hva han har bidratt til i sine respektive fagmiljøer.

Hans nasjonale og internasjonale anerkjennelse som utøvende kunstner, forsker og pedagog har løftet posisjonen og renommeet til institusjonen han har vært med å bygge lojalt over så mange år.

I flere tiår har hans kompetanse innen studioproduksjon av musikk fått fram en voksende kompositorisk virksomhet. Særlig gjelder det samarbeid med tekstforfattere hvor Farstad delvis komponerer og produserer programmatisk og delvis skaper selvstendige instrumentale verk. Her dokumenteres en sterk musikkdramatisk skaperkraft hvor det dynamiske spekteret styrkes av hans evne til å innlemme stilelementer fra ulike uttrykksformer og sjangere.

Han nyeste bidrag er 80 komposisjoner til tekster av Jan Vincents Johannessen. Disse karakteriseres som eksistensielle refleksjoner om mennesker liv og virke.