KORPSSJEFEN: Årsmøtet i Sandefjord valgte Per Qvarnstrøm til leder i NMF Sør. – Det er fint å få lov til å gi noe tilbake for en hobby jeg har hatt stor glede av selv, sier kristiansanderen. KORPSSJEFEN: Årsmøtet i Sandefjord valgte Per Qvarnstrøm til leder i NMF Sør. – Det er fint å få lov til å gi noe tilbake for en hobby jeg har hatt stor glede av selv, sier kristiansanderen. Foto: Inger M. Witteveen

Nyvalgt sjef for 6000 korpsmusikanter