KRISTIANSAND: Tema på denne dagene 10. oktober var «Vi trenger hverandre. Løft blikket!».

Videoen over er laget av Martin Granum, Blå Kors Kristiansand

– Vi samlet fire kor som for første gang sang sammen, rett og slett for å markere viktigheten av at vi trenger hverandre, og å ta vare på hverandre, sier prosjektleder Benedikte Sofie Rom Abrahamsen i Blå Kors Kristiansand.

– Kanskje har det ikke vært mer viktig enn hva tilfellet er nå, å se dem rundt oss og å ta vare på hverandre, legger Rom Abrahamsen til.

Det var korene Exodus, Restart Mass Choir, Kraftkoret Volt og Watt, samt the Gospel Army som sammen skape et magisk øyeblikk med gåsehudstemning på Sandens, med Tom Jarle Istad Kristiansen som dirigent.

Dirigent Tom Jarle Istad Kristiansen ledet alle korene. Han synes det er ekstra viktig å løfte opp budskapet om at vi må ta vare på hverandre. Foto: Martin Granum

– Vi trenger alle noen rundt oss. Vi trenger å bli sett og få omsorg og varme, sier dirigent Tom Jarle Istad Kristiansen.

– For noen kan livet bli for tung å bære, legger han til, og forteller at i Voss hvor han bor med sin familie, har to familiefedre valgt å avslutte livet for egen hånd.

– Hvorfor klarer vi ikke å fange dette opp? Når en ser hvor mange flere som nå sliter, som kjenner seg glemt og forbigått, er det ekstra viktig å løfte opp budskapet om at vi må ta vare på hverandre. Sangen vi valgte å synge, "Will You Be There" av Michael Jackson, er et konkret uttrykk for at vi blir oss bevisste på at noen trenger oss, sier Tom Jarle Istad Kristiansen.

Ifølge Verdensdagen for psykisk helse, er ensomhet og utenforskap sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.

En av fem oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer, og i en undersøkelse gjort av Opinion for Røde Kors, oppgir hver fjerde ungdom at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

Korister i alle etasjer på Sandens sørget for gåsehudstemning for overraskede gjester en mandags kveld. Foto: Martin Granum