KRISTIANSAND: De fleste opplever ofte både høytid og andakt når de kommer inn i et vakkert kirkerom. Men hvordan er det for synshemmede å oppleve noe tilsvarende? Med velutviklet hørsel vil mange fornemme storheten i rommet gjennom akustikk og klang. Men ved hjelp av synstolking av rommet kan opplevelsen bli større.

Dette akter foreningen Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB) å gjøre noe med. De har nylig hatt svært vellykkede kirkevandringer i Oslo Domkirke. Og nå skal det også skje i Kristiansand.

Det er Agder-avdelingen av KABB som står for arrangementet. Torsdag 27. oktober innbyr de til kirkevandring i Domkirken og i St. Ansgar katolske kirke i Kristiansand. Arrangementet avsluttes med måltid i Lund kirke.

– Det er første gang vi har dette i Kristiansand, forteller styreleder i KABB Agder, Inger Anne Ilebekk.

Hun har vært medlem i foreningen i 25 år og mener KABB er viktig for mange med synshemming. Hun er selv synshemmet og har stor glede av de mange arrangementer som foreningen har gjennom året.

I Domkirken er det kirketjener Annie Ullah som skal stå for omvisningen og synstolkingen. I St. Ansgar er det et medlem av styret i KABB som også er medlem i den katolske kirke som skal stå for omvisningen. De forteller også at foreningen er økumenisk, altså åpen for alle ulike kirkesamfunn. Kirkevandringen er selvsagt åpen for alle.

Kirketjener Annie Ullah står for synstolking og omvisning i Kristiansand Domkirke. Foto: Privat
Glassmaleriene i Domkirken vil bli forklart for blinde og svaksynte. Foto: Domkirken
De mange detaljer i kirkerommet vil bli omtalt slik at svaksynte kan få en sterkere fornemmelse av rommets innhold. Foto: Domkirken