Mamma va mest redd for at mi skolle skjemme ho ud

Venndølen Ingvald R. Ingebretsen (48) har skrevet denne teksten. Den ble først publisert på hans egen blogg kranglefant.no. På dette bildet fra tidlig på 80-tallet sees fra venstre hans lillesøster Camilla i selebukser, Ingvald selv, lillesøster Merete med ny sveis og lillebror Tommy i pyjamas (som alltid). Foto Privat