– Det liberale demokratiet er trusselen mot diktaturet i Kreml. Derfor kriger Putin i Ukraina. Men folkestyret i Vesten har også indre fiender, sier Matlary.

Intoleransen øker, polariseringen mellom politikere og velgere tiltar, særlig i viktige spørsmål som innvandring, familiepolitikk og overnasjonale løsninger, hevder professoren, som hadde sin oppvekst i Mandal.

Torsdag 27. oktober deltar professoren i et talkshow i serien Livsprat i Domkirkens menighetshus. Utgangspunktet er hennes bestselgende bok «Demokratiets langsomme død – den nye intoleransen».

– Vi opplever at demokratiet i USA trues. Men det er også tilfellet i Storbritannia, et gammelt demokrati vi ser opp til. Folk som tenker annerledes enn flertallet om en del politiske spørsmål, får gjennomgå. Mange tvinges til taushet, sier Matlary.

Skranter demokratiet i Norge?

– Det fungerer stort sett som det skal. Blant annet har vi høy valgdeltakelse. Men også her er det et demokratisk problem at debattklimaet forverres. Mange kvier seg for å delta i ordskifter om spørsmål noen har definert et politisk korrekt svar på, sier Matlary.

Eksempelvis er det nesten umulig å hevde den tradisjonelle oppfatningen om at ekteskapet er for kvinne og mann. Den som våger dette, blir raskt stemplet som populist, hvis det da ikke dukker opp noen som sier de er blitt dypt krenket, ifølge Matlary. I boka hevder forfatteren:

* at man har rett til å være bekymret for at overdreven innvandring kan endre et lands kultur.

* at mange av kommentarene til Brexit røper forakt for folkets avgjørelse.

* at alle barn må ha rett til å vite hvem foreldrene er.

* at mange av organene i EU, særlig dem som ikke har folkevalgte medlemmer, er et demokratisk problem. Likevel støtter hun Unionen.