Verkene strekker seg fra mindre litografier og store håndtrykkede litografier, blant annet det prisbelønte litografiet «Sommer» med Archesprisen på Høstutstillingen og som også tilhører H.M. Dronning Sonja og H.M. Kong Harald.

Der er verk produsert gjennom mange år helt fra 1993 da Saltaag var spesialstudent på Rader og litografi ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo. Dette etter både Statens Kunstakademi og Kunstog Håndverkskolen hvor hun til sammen har ni års utdannelse på høyt nivå. Hun har et egenbygd atelier på Kroodden i Kristiansand for både maleri og grafikk og ønsker publikum velkommen inn (smittevern ivaretas).

Den kunstneriske løpebanen til Saltlaag er forankret til billedkunstmiljøet i Mandal. Dette vokste hun opp med. Særlig kom maleriet til å bety mye for henne. Orienteringen mot maleriet ble ytterligere forsterket av den generelle kunstutviklingen ved inngangen til 1980-årene da hun gikk på Statens Kunstakademi.

Solid utdannelse

Hun har en solid utdannelse bak seg: Hun gikk på male- og dekorasjonslinjen ved Mandal Yrkesskole under den lokale kunstneren Alf Kjær (1973-1974); hun studerte ved maleravdelingen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (1976–1980) og ved Statens Kunstakademi i Oslo under professorene Alf Jørgen Aas, Inger Sitter, Knut Rose og Bjørn Carlsen (1980-1984).

Hun var spesialstudent på Institutt for radér og litografi ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1992-1993). Hun ble tildelt to og et halvt års arbeidsopphold på Cité Internationale des Arts i Paris (fordelt over årene 1986-1993).

Inger Saltaags prisbelønte litografi «Sommer». Det tilhører også kong Harald og dronning Sonja. Foto: Privat

Inger Saltaag fremstår i dag som en av landsdelens mest profesjonelle kunstnere. Hun er en ypperlig maler og grafiker. Saltaag har gjennom hele sin kunstneriske karriere også utviklet sitt grafiske uttrykk med mesterskap. Kunsten hennes er forankret i den internasjonale modernismen.

Flittig utstiller

Inger Saltaag er en flittig utstiller. Hennes mange deltagelser på Høstutstillingen, Sørlandsutstillingen og Østlandsutstillingen, samt i diverse kollektivutstillinger, vitner om stor kvalitet. Hun har holdt et utall separatutstillinger, også i Tyskland.

Saltaags kunst er en hyllest til det sørlandske landskapet som hun kjenner så godt. Ikke minst er barndommens sommerparadis knyttet til Mandal viktig for henne. Disse erfaringene dannet utgangspunkt for hennes hovedverk, den tredelte utsmykningen Ode til sommeren i Mandal Rådhus fra 1989. Solen fremstår ofte i malerens billedkunst, symboltung og heftig. Hennes arbeider preges av en nærmest dionysisk kraft balansert i faste billedstrukturer.

Kunstneren søker et kunstuttrykk i grenselandet mellom naturalisme og abstraksjon. Hun arbeider med slående komposisjoner, veloverveide linjespill og kraftfulle fargesammensetninger og lysvirkninger. De billedbyggende elementene er alltid til stede i hennes malerier; ofte har hennes verk emblematisk karakter.

Slik ser Saltaags atelier og grafiske verksted ut. Foto: Privat

Utsikten fra Saltaags bolig i Kristiansand fra Møvig mot Fredriksholm festning er et tindrende motiv hun har vendt tilbake til ved flere anledninger.

Inger Saltaags kunstverk fremstår i dag som usedvanlig maleriske. Kunstverkene er ekstatiske arbeider. De er ekspressive. De formidler en lykketilstand som kommer spesielt godt frem i et av hennes hovedverk, «Bølger mot strand».

Inger Saltaags kunst har utviklet seg, blitt mer lyrisk og mangefasettert. Den er mer malerisk enn noen gang. Hennes siste bilder viser hvilken usedvanlig fin og følsom kolorist hun er. Gjennom et uttrykksfullt formspråk med markante abstraksjoner og poengteringer makter kunstneren å formidle de fineste lysstemninger, men også en overflod som grenser til det overjordiske.