Simen Ellila Homme fra Søgne Skolekorps (f.v.), Katrine Mikalsen fra Songdalen Skolekorps, Nora Lund fra Møvig og Sjøstrand Skolemusikkorps og Kristoffer Buenget Ribe fra Kristiansand og Grim Skolemusikkorps. Simen Ellila Homme fra Søgne Skolekorps (f.v.), Katrine Mikalsen fra Songdalen Skolekorps, Nora Lund fra Møvig og Sjøstrand Skolemusikkorps og Kristoffer Buenget Ribe fra Kristiansand og Grim Skolemusikkorps. Foto: Privat

Skal spille med Garden i Ravnedalen

Fire lokale musikkorps skal spille sammen med Hans Majestet Kongens Garde i Ravnedalen.

KRISTIANSAND: Vi er fire skolekorps fra Kristiansand som gleder oss veldig til dette arrangementet. Det settes i gang 29. august klokka 16 og vi håper mange legger turen til Ravnedalen denne søndagen.

Blant musikantene som skal i aksjon denne dagen er Kaja Granly Aanensen (10). Hun har spilt trommer i Kristiansand og Grim Skolemusikkorps i to år. Hun er en av de yngste i hovedkorpset, og at vi skal spille konsert med HMKG, synes hun er kjempestas. Hun ser opp til dette korpset og håper hun selv får spille i det når hun er gammel nok.

Eiril Pundsnes er snart 18 år og blant de eldste i Kristiansand og Grim Skolemusikkorps. Hun har i år mottatt 10-årsmedaljen for sin innsats hos oss.

– At vi får spille med HMKG, er en utrolig mulighet for oss yngre musikanter. Vi får oppleve hvordan et proft korps og disiplinerte musikanter spiller og beveger seg unisont, sier Eril og fortsetter:

– Jeg har selv følt hvordan de kan inspirere til økt musikkglede og interesse for videre utvikling av mine ferdigheter på instrumentet. De er forbilder for ethvert korps og gjør at vi alltid prøver å strekke oss videre i læringen. De viser også̊ at samhold og glede for musikk er starten på enhver musikants karriere.

Foto: Privat