Våre indre helter

Dagens forretningsmiljø krever ikke bare ledere, men ledende "idrettsutøvere", på grunn av det raskt skiftende miljøet, høye tempoet og det økende presset.

Publisert:

Arendalitten Ole Petter Anfinsen (36) har skrevet dette innlegget. Han er ledelsesforsker og doktorgradskandidat ved Henley Business School i England, innen helse (fysisk og psykisk) og prestasjon blant toppledelse. Foto: Kjetil Muri Skarstein

Brukergenerert innhold

  • Ole Petter Anfinsen
Denne artikkelen er over to år gammel

Dagens toppledere må håndtere et enormt press og står stadig i fare for å vippes av pinnen som et resultat av en beslutning eller økonomisk endring, og det er helt avgjørende å kunne klare å hente seg inn igjen. Samtidig er det viktig at man håndterer dette presset uten å la det ta over og utvikle seg til følelsesmessig stress.

Derfor er motstandsdyktighet en nødvendig og svært viktig ferdighet i det 21. århundre, som folk må omfavne og utvikle samtidig som de gir avkall på stress. Fire steg for å utvikle disse ferdighetene er:

1. Våkne opp - vær tilstede og ikke la tankene vandre bort.

2. Kontroller din oppmerksomhet og ditt fokus.

3. Løsriv deg fra negative følelser og oppretthold perspektivet.

4. Løsriv deg fra alle «kanskje´ne»

Motstandsdyktighet er noe vi alle trenger ettersom det hjelper å håndtere motgang, noe som er spesielt viktig i en bedriftsverden med et forretningsmiljø som er i konstant utvikling – hvor man må overvinne utfordringer ved økonomiske endringer og politisk usikkerhet. Men det antas å være lettere enn det de fleste tror å bygge motstandsdyktighet, og du kan stille deg selv to enkle spørsmål for å støtte denne utviklingen:

1. Er det et mulig scenario hvor dette kan vise seg å være en god ting en dag?

2. Hva kan jeg og teamet mitt gjøre for å få dette scenariet til å bli en realitet? Hvordan kan vi gjøre denne hendelsen til en god ting som vi alle kan feire en dag i fremtiden?

Foto: Kjetil Muri Skarstein

KONSENTRASJON ER HEMMELIGHETEN TIL EFFEKTIVITET

Selvledelse er en del av alt dette, vår personlige utvikling og hvordan vi bygger motstandsdyktighet. Det handler om selvevaluering og analyse, målsetting, tidsstyring og selvregulering - noe som kan læres gjennom tilstrekkelig opplæring og øker nivået av motstandsdyktighet for å kunne håndtere utfordringene og presset. Mange forskere er enige om det grunnleggende innen selvledelse, som er tidsstyring, mellommenneskelig kommunikasjon, organisatoriske ferdigheter, grunnleggende evner innen problemløsning og konsentrasjon - hvor alle er en del av nøkkelen til effektivitet.

«IKKE SPIS DESSERTEN FØR MIDDAG»

Selvdisiplin er den tredje brikken i puslespillet. Dette handler om å administrere seg selv, egne følelser og måten du kan manøvrere din egen væremåte for å oppnå ønskede mål. Men hvordan kan vi forbedre og endre dette? 

1. Å ha det rette fokuset er utrolig viktig for å nå ønskede mål, og en god start er å holde seg unna distraksjoner.

2. Fokuser på målet, ikke hinderet, ellers er en kollisjon nesten uunngåelig.

3. Hold deg til planen og jobb med din selvdisiplin.

4. Ikke bli ledet ut på sidespor.

Som mennesker står vi alltid overfor ulike valg og for dagens toppledere kan dette være: Bør vi ekspandere eller legge ned? Investere eller selge? Ansette eller si opp? Dette er ofte er en kontinuerlig kamp og dagens ledere står overfor vanskelige valg hver dag som vil påvirke mer enn bare dem selv. Hva da? Hemmeligheten ser ut til å være selvdisiplin og kunne gjøre det som trengs, selv når en ikke har lyst. Det viktigste er å jobbe frem en sterk selvdisiplin for å øke sjansene for å lykkes og sikre «pokalen». Det vil si at dersom du gjør de minst lystbetonte oppgavene først så vil dette bidra til å utvikle din selvdisiplin.

KRYSNINGSPUNKTET

Så hva nå? Vel, vi er alle mennesker med personlighetstrekk. Motstandsdyktighet, selvledelse og selvdisiplin er en del av dette. Mellom disse paradigmene, hvor og hvis de krysser hverandre - finner vi nøkkelen, som synes å være det som trengs for å trives i dette stadig pressede samfunnet. Dette er når det er en balanse mellom myke ferdigheter (Selvevaluering, målsetting, tidsledelse, selvregulering) og følelsene som styrer disse, i kombinasjon med evnen til å overvinne motgang, slik at man kan manøvrere sin egen adferd for å nå ønskede mål.

Originalartikkelen er skrevet for Henley Business School som en del av studiet «Heads Together and Row» og kan leses her

Les også:

Når treningen blir en livsstil

Når suksess tar livet av deg

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785