Sivert Skålvoll Urstad har levert den første større studien om ikke-religiøse i Norge. Han disputerte tidligere i år med doktorgradsavhandlingen «Ikke-religiøse i Norge. Sosiologiske analyser av individer uten religion». Sivert Skålvoll Urstad har levert den første større studien om ikke-religiøse i Norge. Han disputerte tidligere i år med doktorgradsavhandlingen «Ikke-religiøse i Norge. Sosiologiske analyser av individer uten religion». Foto: Atle Christensen

De fleste ikke-religiøse er medlemmer av Den norske kirke