Gi ikke etter for bokbål og monumentskjending!

foto