Gi ikke etter for bokbål og monumentskjending!

La bygget stå, ordene brenne og lampen fra opplysningstida holdes tent.

Publisert:

Næringslivslederen og tidligere politiker John Gordon Bernander (62) fra Kristiansand har skrevet denne teksten Foto: Tophdal AS

Brukergenerert innhold

  • John G. Bernander

Historien skal skrives om. Statuer rives, gatenavn skal viskes ut, og foran Parlamentet i London er Churchillstatuen dekket til, som ventet man nytt bomberegn over byen. Kravene fremmes av tusenvis av demonstranter i kjølvannet av drapet på George Floyd og demonstrasjonstogene for «Black Lives Matter».

Bildet over viser bøker jeg har lest, spart og som har påvirket mitt syn på verden og menneskene. Tordenskjolds tidlige karriere som styrmann på slaveskip er kjent. Gjennom Thorkild Hansens trilogi har vi fått et innsyn i den tragiske historien til den dansk- norske slavehandel. Et mørkt kapittel, jo, men det kan ikke frata Tordenskjold hans plass og status som kaptein og helt fra slaget ved Dynekilen.

Dette innlegget ble først publisert her

Over 4680 mennesker har skrevet under på krav om å fjerne Churchill fra Solli Plass og Holberg fra Nationaltheatret. Det er skammelig, misforstått, og på linje med løpende revisjon av sovjetiske leksikon under Kommunismen. Her ble historien skrevet om, revidert, for til enhver tid å tilpasse seg makthaverne i Kreml. Nå skal statuer rives, vandaliseres og fjernes for å tekkes de til enhver tid politisk korrekte vinder hos oss. Gatenavn skal endres, og gamle helter henvises historiens unevnelige skarer av pariaer.

Til slutt ender det vel i bokbål, hvor kjære titler, store navn og den vestlige sivilisasjonens helter fornektes, utslettes og forgår, som i skrekkvisjonen fra framtidsromanen «451 grader Fahrenheit», fordi noen føler seg krenket og ulykkelige.

Sir Winston Churchill var utvilsomt en imperialist, som nostalgisk bekjente seg til visjonen om det britiske imperium, og troen på at sola aldri gikk ned over Union Jack. Der tok han feil, men som den vestlige verdens, demokratiets og sivilisasjonens fanebærer mot fascismen og totalitære samfunn hedrer vi ham og takker.

Jo, Thomas Jefferson var slaveeier. Han fikk seks barn med Sarah Hemings, slave, men også halvsøster av hans avdøde første kone, Martha Jefferson. Forfatteren av den amerikanske uavhengighetserklæringen «we believe that all men are created equal» levde altså ikke opp til sine egne idealer. Han var så bare en mann med brister, og et produkt av sin tid. Skal vi rive ned «The Jefferson Memorial», eller skal den og ordene hans stå som idealer for det samfunn vi alle må strebe etter å bygge? Et lovmessig og moralsk vern, som seinere skulle være fundamentet for borgerrettighetsbevegelsen og kampen for like rettigheter i praksis. Jeg sier, la bygget stå, ordene brenne og lampen fra opplysningstida holdes tent.

Jo da, salige Holberg var en holden mann. Deler av hans formue tjent på å investere i slavehandel og plantasjer i Dansk Vestindia. Det var industri, og la mye av det finansielle grunnlag for den seinere kulturelle danske gullalder. Vi kan beklage det. Vi kan lære av det, men kan ikke gjøre det om ved å rive Holberg ned av soklene sine utenfor Nationaltheatret i Oslo, eller Det kongelige Teater i København. Hans komedie «Den politiske Kandestøber» kan fortsatt lære oss mye om staffasje, ordkløveri og påtatt politisk korrekthet. Det er hans forfatterskap vi hedrer ved å sette ham på sokkel og fortsatt stolt oppføre hans verker, som en del av vår kulturarv.

Jo, vi skal lytte. Vi har grunn til å beklage den urett som er begått mot folk, mennesker og enkeltindivider på grunn av deres farge, rase eller tro. Vi skal ikke gjemme bort, men stille oss kritiske til feil begått av våre ikoner, enten de kalles Tordenskjold eller Jefferson. Vi må vise at vi lytter gjennom handling, holdninger og likebehandling. Men, vi skal ikke gi etter for øyeblikkets krav, raseri eller det politisk korrektes tyranni, som vil ha oss til å viske ut vår historie, eller fjerne heltene som utformet idealene i vår vestlige sivilisasjon, lovbestemt rettssikkerhet og individets ukrenkelighet. De som ga oss retten til å uttrykke oss i ord, gjennom demonstrasjoner og i gjerning, når det gjelder.

Jeg skal ta vare på mine bøker, sammen må vi forstå og foredle idealene, og sammen stå vern om statuer og synlige bevis for vår takknemlighet for hva de har betydd for den frihet, utfoldelse og glede vi nå nyter godt av.

Les flere innlegg av John G. Bernander her

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. John G. Bernander
  2. George Floyd