UiA påvirker ungdomsteatre over hele Europa

Fakultet for kunstfag ved UiA har fått lederoppgaven i et større EU-prosjekt til 20 millioner kroner innen barne- og ungdomsteater i ti europeiske land.

Publisert:

Institutt- og prosjektleder Merete Elnan og prosjektcontroller Terje Sæten fra UiA var mandag i Brussel for å lære mer om prosjektledelse og økonomistyring av store EU-prosjekter. Her er de utenfor Hotel De la Poste i bydelen Laken rett før møtet. Utpå nyåret leder de det store ungdomsteaterprosjektet ConnectUp – et av EU-kommisjonens store samarbeidsprosjekter innen ungdomsteatre i Europa. Foto: Jan Arve Olsen

Brukergenerert innhold

  • Jan Arve Olsen
    Universitetet i Agder

BRUSSEL: I fire år skal teatermiljøet ved Institutt for visuelle og sceniske fag lede ConnectUp – The lives of the others, et stort samarbeidsprosjekt med fjorten partnere fra Ungarn, Portugal, Polen, Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Slovenia, Storbritannia, Italia og Norge.

Prosjektet ligger under Europakommisjonens program Kreativt Europa og har fått programmets maksimumtilskudd på to millioner euro. Tilskuddet utgjør omlag 50 prosent av prosjektet, der resten kommer fra samarbeidsinstitusjonene.

Styrker integrering på tvers

– Et hovedfokus for ConnectUp er å bidra til å motvirke de sosiale og kulturelle skillelinjene som er i ferd med å forsterkes i Europa i dag. For å nå ambisjonen om økt kulturell inkludering er det er viktig å gi unge mennesker mulighet til å samarbeide med personer med annen nasjonal, kulturell, sosial og fysisk og psykisk bakgrunn. Å gjøre dette gjennom teatervirksomhet, samtidig som vi forsker på nye måter å involvere et ungt publikum på, er en god måte å oppnå dette på.

De sier instituttleder Metere Elnan, som også er prosjektleder for ConnectUp, og som har som sin hovedoppgave å lose prosjektet og samarbeidet mellom institusjonsdeltakerne gjennom de fire årene det varer.

Når flere tusen barn og unge

– Når vi er ferdige håper jeg at vi kan se tilbake på et 30-talls teateroppsetninger over store deler av Europa som flere tusen barn og unge har vært med å lage og sett, i samarbeid med hundrevis av kunstnere - der de unge også har fått fortalt hverandre, publikum og oss voksne hva de er opptatt av i dag. Kanskje har både de og vi også fått økt forståelse av oss selv og hverandre, sier hun.

Felles samling i Brussel

Mandag denne uka var Merete Elnan og prosjektcontroller Terje Sæten fra UiA i Brussel for å delta i den første samlingen for alle som har fått finansieringsbistand til samarbeidsprosjekter gjennom siste runden av Kreativt Europa. I alt kom det inn 346 prosjektforslag, der 19 ble innvilget. Ett av dem ConnectUp.

– Hensikten med det første møtet var gå gjennom felles regler og rutiner for prosjekter som inngår i EU-programmet Kreativt Europa, både innen prosjektledelse og økonomiforvaltning. Det er veldig spennende å nytt å skulle lede et så stort prosjekt som dette, og samlingen og informasjonen vi fikk var nyttig, sier Merete Elnan.

Vises på Sand-festivalen i Kristiansand

Selve oppstarten av ConnectUp-prosjektet skjer utpå nyåret 2020. Da samles alle 14 partnere for å bli kjent og fortelle hverandre om sine respektive delprosjekter.

– I løpet av prosjektet vil det utvikles 29 profesjonelle produksjoner som vil bli presentert på 22 festivaler rundt om i Europa. I Agder vil de første resultatene bli presentert på den internasjonale Sand-festivalen for barne- og ungdomsteatre i Kristiansand, forteller prosjektlederen.

Ny utdanning i teaterformidling

På UiA vil deltakelsen ConnectUp prege Fakultet for kunstfag i hele prosjektperioden. I tillegg til å lede prosjektet, skal teatermiljøet ved fakultetet også utvikle og etablere en egen internettbasert   utdannelse i teaterformidling for sine europeiske partnere. Teaterpedagoger vil her kunne følge alle produksjonene og prosessene med delprosjektene som inngår, ikke minst slik at teatrene også utvikle seg til å bli steder hvor unge mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn føler seg velkommen.

– For å nå de nye målgruppene og for å harmonisere forholdet til det eksisterende publikum, er det nødvendig med spesielle formidlingsevner. Vi vil derfor tilby en halvannetårig sertifisert dobbeltopplæring i teaterformidling, som kombinerer formell e-læring med fagfellegruppelæring og praktisk arbeid, sier Merete Elnan.

Utspring fra tidligere EU-prosjekt

Merete Elnan forteller også at ConnectUp-prosjektet som nå starter, har sitt utspring i et tidligere EU-prosjekt som teatermiljøet ved UiA deltok i, Platform Shift +, der UiA var en av ni internasjonale partere som jobbet med digitale aspekter knyttet til teaterforestillinger og -produksjon.

– Dette var et vellykket prosjekt med et særdeles godt samarbeid, der vi mot slutten begynte å se på om vi kunne gjøre mer sammen. Dette førte så til ConnectUp. Det hører også med at det ikke var bare-bare å nå frem til et godt prosjekt. Vi søkte to ganger der vi fikk nei. Men tredje gangen – og etter et grundig forarbeid – fikk vi ja. Og nå er vi altså i gang snart. Jeg gleder meg veldig, sier Merete Elnan.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Universitetet i Agder (UiA)
  2. Brussel