Pilotprosjekt i Agder skal gi bedre helsehjelp til barn og unge

foto
Prosjektet har nylig fått støtte fra Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med en ramme på 5,77 millioner kroner fordelt over fem år. Foto: Shutterstock (illustrasjonsfoto)