EVJE OG HORNNES: Begrunnelse for valg av årets vinner:

«Den nominerte har gjennom sitt mangeårige arbeid i organisasjonen Lan-E inspirert og samlet ungdom i vår kommune. Lan-E sine arrangementer samler opptil 75 ungdommer til LAN. Det få vet er alt arbeidet som ligger bak disse arrangementene. Den nominerte har i flere år brukt tusenvis av timer på planlegging, kreativ tenkning og utførelse av LAN i Evje og Hornnes kommune. Under arrangementene hviler han ikke, og står 100 prosent på for at alle som kommer skal få en fantastisk opplevelse.

Data og gaming er en kategori som, for mange, er fremmed og nytt. Den nominerte sin innsats er derfor spesielt viktig for denne målgruppen.

Tross sin unge alder, har den nominerte allerede mange år på nakken med solid frivillig innsats i vår kommune. Det er derfor en ære å gi prisen til akkurat denne vinneren.

Vi ser alle frem til å følge med på hva denne personen og hans støttespillere får til i tiden fremover.»

Om frivillighetsprisen

Første år for tildeling var i 2010.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.