Skal frykten fange oss?

Det er helt avgjørende at ikke frykten, heller ikke fremmedfrykten, fanger oss når terroren rammer eller truer samfunnet.

Publisert:

Brukergenerert innhold

  • Audun Myhre
Denne artikkelen er over tre år gammel

På vei inn i årets julefeiring har vi bak oss enda et år preget av terror som rammer vårt ellers fredelige Vest-Europa. Berlin er siste stedet. Uskyldige mennesker meies ned av en lastebil omgjort til massedrapsvåpen.

Da terroren rammet Norge med en av våre egne som terroristen, var nasjonens svar mer åpenhet, mer kjærlighet. Terroren skulle ikke få endre de grunnleggende verdier i samfunnet vårt. Verdier som er sårbare fordi de er basert på åpenhet og tillit. Som en del av Europa påvirkes vi i Norge når terroren treffer byer som Paris, Nice og Berlin. De naturlige reflekser slår inn: Hvordan kan vi beskytte oss mot dette? Hvordan kan vi forhindre at uskyldige mennesker blir offer for voldelig ekstremisme?I et samfunn basert på åpenhet og frihet ligger det alltid en mulighet for at disse verdier blir misbrukt på verst tenkelig måte. Både nasjonale og internasjonale myndigheter bruker store ressurser på å forhindre at nettopp dette skal skje. Likevel lever vi med en kalkulert risiko for at noen utsettes for kriminalitet og til og med voldelig ekstremisme.

Innen transportsektoren utsettes vi for en kalkulert risiko for å omkomme i en dødsulykke. Antall trafikkdrepte er nedadgående, og det jobbes ut fra en nullvisjon. Men vi stopper ikke trafikken av den grunn. Sammenligningen er banal, men frihet og demokrati innebærer en risiko som alltid vil være sårbar.

Derfor er det helt avgjørende at ikke frykten, heller ikke fremmedfrykten, fanger oss når terroren rammer eller truer samfunnet. I Berlin var det ifølge mediene en asylsøker som førte lastebilen inn i folkemengden. Men vi kan ikke av den grunn la oss fange av frykt i vårt møte med asylsøkere og flyktninger. Terroren har medført at vi alle må skannes og innimellom visiteres for å entre en flyplass. Men det betyr ikke at jeg anser mine medpassasjerer for å være terrorister.

Staten skal sørge for på best mulig måte å ivareta samfunnets og den enkeltes sikkerhet. Det er krevende når terroren finner stadig nye former. Men hvis frykt og stigmatisering av grupper får innpass i samfunnet og vår tenkning, er det terroren som vinner over friheten og det åpne samfunnet.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Blogg