«Å gå fra selvforakt til selvaktelse handler også om å kunne tre fram sånn vi er, på godt og vondt. Og bli sett betingelsesløst og tatt i mot med tillit», skriver Eva Dønnestad. «Å gå fra selvforakt til selvaktelse handler også om å kunne tre fram sånn vi er, på godt og vondt. Og bli sett betingelsesløst og tatt i mot med tillit», skriver Eva Dønnestad. Foto: Pixabay.com (illustrasjonsfoto)

«Hun var elsket av mange, men elsket aldri seg selv»