BMI. Body Mass Index. KMI på norsk. BMI finner du enkelt på nettet og er en målemetode som gir en indikasjon på om du er overvektig eller ligger innenfor «normalen». Jeg snakker med mange som har funnet sin BMI, og til sin skrekk oppdager at de må slanke seg fordi den er så høy. Og dette kan godt være personer som jeg aldri ville tenkt skulle gå ned et gram. Men hva er nå dette BMI egentlig? Hos NHI finner jeg dette: KMI (kroppsmasseindeks) beregnes ut fra en persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett. Dette gir også mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for kroppsmasseindeks hos voksne, disse er ment å forene hensyn til alle typer av sykdom som har med vekt å gjøre og hensyn til individ og samfunn. Grenseverdiene benyttes også i helseovervåkning.

Dette må jeg sjekke, og jeg bruker meg selv som eksempel. Jeg er 59 (+) år, 180 cm, 90 kilo, og trener på treningssenter tre dager i uken. Jeg tør påstå at jeg er i brukbar form og mener jeg har rundt to kilo for mye å drasse på. Jeg valgte noen aktører som jeg mener er seriøse og til å stole på.

foto
Foto: Privat

På helsenorge.no kan en lese følgende.

Kroppsmasseindeks (KMI), kalt body mass indeks (BMI) på engelsk, er et av målene man ser på for å vurdere en persons helserisiko. I tillegg til ser man på: Midjemål, fysisk aktivitet, kosthold, røykevaner, annet som varierer fra person til person

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserer kroppsmasseindeks (KMI) slik for vo​ksne:

Mindre enn 18,5 er undervekt

18,5–24 er normalvekt

25–29 er overvekt

30–34 er fedme grad 1

35–39 er fedme grad 2

40 og over er fedme grad 3

For å regne ut kroppsmasseindeks, bruker du følgende regnestykke:

(Vekt kg / (Høyde m * Høyde m)) = Din BMI

Med dette regnestykket er min BMI 27,8. Altså er jeg overvektig, tett opp mot «fedme grad 1»

Og stopper jeg her, som mange garantert gjør, så må jeg ned i vekt.

foto
Foto: Skjermdump

Men jeg er fremdeles nysgjerrig og har blitt litt sur, så jeg leser videre:

Midjemål Midjemål kan gi en pekepinn på om man er i risikogruppen for metabolsk syndrom, type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Men midjemål bør brukes sammen med KMI når man vurderer helserisiko. Målingen tas med vanlig målebånd der hvor midjen er smalest. Det vil si midt mellom nederste ribben og øverste delen av hoftekammen.

Midjemål over 94 cm for menn gir økt risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Midjemål over 102 cm gir betydelig økt risiko.

Så da må jeg opp i strikkekurven til min bedre 3/4 og finne frem målbåndet. Jeg er 101 cm rundt livet. Så nå er jeg også i risikogruppen for metabolsk syndrom, type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom.

Nå er jeg ikke sur lenger, men forb…., men leser likevel videre.

Mennesker med stor muskelmasse kan ha høy KMI, men har lav fettprosent og karakteriseres ikke som overvektige. For barn og ungdom opp til 18 år er det en egen alders- og kjønnsjustert skala.

Ok? Så da er det kanskje ikke så ille, da?

Alt etter hvilke krav man stiller så vil jeg ikke si at jeg har særlig høy fettprosent, og alle prøver og tester gjort på meg det siste halvåret indikerer at jeg har jernhelse og er i «brukbar» form.

foto
Foto: Privat

De jeg snakker med, sier at de bare har sjekket BMI-kalkulatoren. Noen få har lest videre og sett at for eksempel muskelmasse spiller inn, men har likevel blitt betenkt. Og det skjønner jeg. For alt er relativt, og kommer an på øyet som ser.

Sammenligner jeg meg selv med noen av de gutta jeg kjenner er jeg en liten fis, men blant «vanlige folk» er kanskje jeg den som har «litt kjøtt» på kroppen. Så hvem realitetsorienterer dette for en som sjekker BMI-kalkulatoren?

Jeg sjekket noen av de seriøse (etter min mening) aktørene.

Aleris Vektklinikk sier dette:

Din BMI er: 27.8

Overvekt (25 – 30) Din BMI indikerer at du har en overvekt. Din helserisiko kan være forhøyet, men dette er svært individuelt. BMI kan være misvisende dersom du har høy muskelmasse. For å vurdere din helserisiko er det smart å benytte flere mål. Hvis du er kvinne og din livvidde er større enn 88 cm, eller hvis du er mann og din livvidde er over 100 cm så har du forhøyet risiko for livsstilssykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom.

Det er viktig at du ikke øker din vekt ytterligere, men eventuelt prøver å redusere den noe. Hvis din BMI er høyere enn 27 er risikoen for fedmerelaterte helseplager høyere. Det dokumenteres i nyere undersøkelser at kvinner med BMI 27,3 og menn med BMI 27,8 har økt forekomst av høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer.

Grete Roede

Din BMI er 27.8 som er i området for overvekt. Du vil få en lettere hverdag med mer overskudd og bedre helse av å gå ned i vekt.

Her skilles det ikke på kjønn og sies heller ikke noe om at høy muskelmasse påvirker BMI`en. Men med liten skrift nederst på “arket” står det * BMI er et mål på balansen mellom høyde og vekt og indikerer om du er normal-, under eller overvektig. Les mer ...

LHL

Ditt resultat: 27.8

Overvektig Din BMI er i området for overvekt. En sunn vekt er viktig for å redusere sannsynligheten for å få livsstilssykdommer.

Her skilles det heller ikke på kjønn og sies heller ikke noe om at høy muskelmasse påvirker BMI`en. Men nederst på “arket” står det «Les mer om BMI».

Alle BMI-tester viser altså at jeg er i øvre del av skalaen «overvektig».

Dette liker jeg dårlig. Jeg sjekker litt videre og på Folkehelseinstituttet sine sider finner jeg blant annet dette

En svakhet ved kroppsmasseindeks er at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. For helsen har det dessuten betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen. Fett som samles rundt de indre organene (innvollsfett), vurderes å være mer helseskadelig enn såkalt underhudsfett.

Ja ... Så det er mange faktorer som avgjør om jeg er overvektig og/eller i faresonen. Mye mer enn bare BMI-kalkulatoren.

Så hvor nyttig er da egentlig BMI for «vanlige folk»?

Null og niks spør du meg. Den bare skremmer vannet av deg og gir ingen signifikant indikator på noe som helst som er verdt å bruke for «mannen i gata». Når «Birger» kommer til meg etter å ha sjekket sin BMI, og er en smule bekymret for at han er lettere overvektig, blir jeg forbanna. For Birger er en vanlig fyr på 50 år som trener på treningssenter to ganger i uken, går til jobb og er ellers en aktiv kar på alle måter. Men BMI-kalkulatoren forteller han altså at han er overvektig.

BMI er en indikator som måler «normalen», standarder satt av WHO. Den tar ikke hensyn til muskelmasse, hvordan evt. fett er fordelt på kroppen, eller andre eventuelle personlige faktorer som fysisk aktivitet, kosthold, røykevaner, og annet som varierer fra person til person.

Er du redd for at du er i faresonen, er det noen enkle grep du kan ta.

* Kutt ut sukker, godteri, snacks i hverdagen.

* Spis frokost, lunsj, middag og kvelds.

* Ikke spis etter rundt kl. 20.

* Spis mest karbohydrater på dagtid (det er da du trenger bensin).

* Spis mest proteiner på kvelden (det er da du restituerer).

* Vær aktiv.

* Kos deg på lørdager.

* Ta tran om vinteren.

* Sov godt.

For folk flest holder dette.

Så jeg sier det igjen: Til Blokksberg med BMI på Google.

Den er kun nyttig for fagfolk.

Les flere innlegg av Kjell Moan her