Lyngdølen Jakob Håland (sittende) omgitt av sine tre barn Kjell Håland, Hilde Kvavik og Asbjørn Håland, svigerbarn og flere barnebarn i forbindelse med medaljeutdelingen som nylig ble foretatt på Lyngdal Helsehus. Lyngdølen Jakob Håland (sittende) omgitt av sine tre barn Kjell Håland, Hilde Kvavik og Asbjørn Håland, svigerbarn og flere barnebarn i forbindelse med medaljeutdelingen som nylig ble foretatt på Lyngdal Helsehus. Foto: Nils Bernt Rinde

Jakob (92) hedret 70 år etter tjenesten

70 år etter at han tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden mottok Jakob Håland to svært fortjente medaljer.

LYNGDAL: Undertegnede fikk nylig æren av å dekorere 92 år gamle Jakob Håland med Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, samt Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje. For sin innsats i 1951. Å møte mennesker som står opp for noe mer enn seg selv, gir hjertevarme man ikke forstår før en opplever det. At det ærefulle oppdraget er gitt på vegne av Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, gjør ikke oppgaven noe mindre.

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet 1. oktober 2000 og kan tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i minimum seks måneder i en internasjonale operasjoner.

Jakob Håland uttrykte stor takk for medaljeseremonien. Foto: Nils Bernt Rinde

Veteraner fra Tysklandsbrigaden tilkommer i tillegg Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje. Dette er en sivil medalje, som etter at veteranforbundet ble nedlagt, forvaltes av Forsvaret ved FVT. Kravet for å tilkomme medaljen er at man har tjenestegjort i seks måneder sammenhengende i en av de 12 brigadene som reiste til Tyskland i perioden 1947–1953.

Jakob Håland hadde tjeneste blant annet som motorsykkelordonnans. Foto: Privat

Jakob Håland 1951 tjenestegjorde i 1951 i brigade 511 med soldatnummer 32–21481. Han oppfyller derfor kravet til medalje og tilkommer Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for sin tjenestegjøring i Tysklandsbrigaden. Videre tilkommer han Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje for sin tjeneste for freden i Tyskland.

Takkediplom som bekreftelse på Hålands tjeneste i Tysklandsbrigadens brigade 511 i 1951. Foto: Privat
Vis fakta ↓
Tysklandsbrigaden