Erlend Hermansen er nyvalgt leder for en av landets største studentforeninger. Erlend Hermansen er nyvalgt leder for en av landets største studentforeninger. Foto: Privat

Han er ny studentleder fra Agder

Erlend Hermansen (23) er valgt som ny leder for Tekna Student, som har over 12.500 medlemmer.

GRIMSTAD: Hermansen, som studerer industriell økonomi ved Universitetet i Agder i Grimstad, har vært leder av den lokale studentgruppa der i flere år. I valgkomiteens innstilling ble det vist til at han brenner for psykisk helse for studenter, og at satsingen på det fornybare skiftet skal bli sterkere.

– Koronasituasjonen gjør at mange studenter sliter med isolasjon og ensomhet. Det er viktig å kunne tilby digitale møteplasser og gjøre det vi ellers kan for at studentene får en best mulig studietid, sier Hermansen.

Han er også opptatt av å sette søkelyset på klimakrisen og det grønne skiftet.

– Jeg har en bachelor i fornybar energi, og jeg har stor tro på teknologiutvikling og politisk satsing på grønn omstilling, sier han.

Tekna har over 12 500 studentmedlemmer, og er dermed en av de største studentforeningene i landet. Alle som studerer naturvitenskap eller teknologi og planlegger å ta en master, er medlemsberettiget. Tekna har 12 studentgrupper i Norge, og to i utlandet. Foreningen har totalt over 87. 000 medlemmer, og er den største foreningen i Akademikerne.