UiA-professor fikk Kongens fortjenstmedalje

UiA-professor Jose Julio Gonzalez (75) fikk onsdag Kongens fortjenstmedalje.

Publisert:

Professor Jose Julio Gonzalez har to doktorgrader og har arbeidet i mange år med samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Onsdag 23. oktober fikk han Kongens fortjenstmedalje for innsatsen. Foto: Atle Christiansen

Brukergenerert innhold

  • Atle Christiansen
    seniorrådgiver Universitet i Agder

Gonzalez fikk utmerkelsen for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet og kriseberedskap.

Gonzalez har to doktorgrader og etablerte i 2011 Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier i sin prisinnstilling til Kongens fortjenstmedalje at Gonzalez har vært en banebryter innen samfunnssikkerhet og kriseberedskap.

Direktoratet trekker særlig fram forskningsprosjektet Smart Mature Resilience, som er gjennomført i samarbeid med Kristiansand kommune, Agder fylkes beredskapsenheter og internasjonale aktører.

Forskningsprosjektet har blant annet levert en sikkerhets- og beredskapsplan for EU om de viktigste mottrekkene et samfunn kan gjøre for å redusere sårbarheter og komme raskt på fote etter terroranslag, flomkatastrofer eller andre ulykker.

– Det spesielle ved prosjektet er at det for første gang blir foreslått retningslinjer og standarder for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Europa. En del av det vi har levert, er en modenhetsmodell som viser hvilke nivåer byer og kommuner må ligge på for å ha høy motstandskapasitet innen områder som kommunikasjon, beredskap og samarbeid mellom ulike nødetater, sier Gonzalez.

Les mer om Gonzales her

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Universitetet i Agder (UiA)