Millionstøtte til «musikalsk helsearbeid»

Førsteamanuensis ved UiAs Fakultet for kunstfag, Hege Bjørnestøl Beckmann, er prosjektleder for et nytt videreutdannelsestilbud for helsefagarbeidere.

Publisert: Publisert:

Rapporter viser at deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter fungerer som forebygging av helseutfordringer. Foto: Shutterstock (illustrasjonsfoto)

Brukergenerert innhold

  • Kari Anne Røysland
    Universitetet i Agder

KRISTIANSAND: – I Agder er det rapportert om økende grad av både psykisk og fysisk uhelse de siste årene. Undersøkelsene viser at en stadig større del av befolkningen føler seg ensomme og savner et sosialt nettverk og sted og høre til, sier sier prosjektleder Hege Bjørnestøl Beckmann og legger til:

– Blant ungdom er temaer som stress og press framtredende i svarene. Vi ønsker å møte denne utfordringen ved å videreutdanne helsearbeidere, spesialpedagoger og barnevernspedagoger i musikk, kultur og helse,

Utviklingsprosjektet har fått 1,8 millioner kroner i støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdannelse (DIKU).

Prosjektet er et samarbeid mellom UiA, Ansgar høyskole og Nettverk for kunst, kultur og helse i Agder. Videreutdanningen er fleksibel, med både digitale og samlingsbasert undervisning.

Formålet med videreutdanningen er å øke deres kunnskap om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper.

Hege Bjørnestøl Beckmann gleder seg over millionstøtte til EVU-kurs om musikk som forebyggende helsearbeid. Foto: UiA

Musikk som helsebringende aktivitet

De siste årene har kunst og kultur som helsefremmende faktorer fått økende forskningsfokus og politisk støtte. En rapport fra WHO viser tydelig at deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter fungerer som forebygging av helseutfordringer. Denne rapporten oppfordrer til å styrke strukturer for samarbeid mellom helsesektor, velferdssektor og kulturaktører, blant annet ved å støtte inkludering av kunst og humaniora i utdannelsen av helsepersonell.

– Dette samfunnsoppdraget vil vi ta på alvor ved å utvikle et fleksibelt videreutdannelsestilbud for helsearbeidere, spesialpedagoger og barnevernspedagoger innen musikk, kultur og helse, sier Beckmann.

Videreutdanningen vil bestå av totalt tre emner på ti studiepoeng som gjennomføres på deltid over tre semestre. Det vil også være mulig å ta hvert av emnene separat. Disse vil være både digitale og samlingsbaserte.

Ved å tilby dette videreutdannelsestilbudet, mener Beckmann at man vil dekke et regionalt kompetansehull, samt fremme strukturer for samarbeid mellom helsesektor, velferdssektor og kulturaktører, slik WHO etterspør.

Samarbeid

Prosjektet er utviklet av førsteamanuensis Hege Bjørnestøl Beckmann (Fakultet for kunstfag, UiA), førsteamanuensis Marie Strand Skånland (Ansgar høyskole), rådgiver Mie Reibo (Fakultet for kunstfag, UiA), og professor Anne Haugland Balsnes (Fakultet for kunstfag, UiA). I tillegg står førsteamanuensis Berit Johannessen (Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA) og Reidun Follesø, professor i barnevern (Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA) som sentrale støttespillere i den videre prosessen.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Universitetet i Agder (UiA)
  2. Kunst
  3. Inkludering
  4. Utdanning