Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand delte ut fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing for 2019 til Fevik skole representert ved rektor Anne Grete Ødegården og sosiallærer Julie Fosse Nysæter. Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand delte ut fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing for 2019 til Fevik skole representert ved rektor Anne Grete Ødegården og sosiallærer Julie Fosse Nysæter. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Fevik skole fikk pris for arbeid mot mobbing