Fevik skole fikk pris for arbeid mot mobbing

Fevik skole er tildelt Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing for 2019.

Publisert: Publisert:

Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand delte ut fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing for 2019 til Fevik skole representert ved rektor Anne Grete Ødegården og sosiallærer Julie Fosse Nysæter. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Brukergenerert innhold

  • Aust-Agder fylkeskommune

– Det er ekstremt inspirerende å få en slik pris. Vi har jobbet mye med å skape en vi-kultur. Samtidig har vi satt det å bli «sett» i system, sa rektor Anne Grete Ødegården og sosiallærer Julie Fosse Nysæter til fylkestinget i Aust-Agder tirsdag.

Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand delte ut prisen til rektor Anne Grete Ødegården og sosiallærer Julie Fosse Nysæter som representerte Fevik skole. Prisen består av et diplom og et økonomisk beløp på 50 000 kroner. Prispengene skal benyttes til tiltak som fremmer et trygt og godt elevmiljø på vinnerskolen.

Vi-kultur

– Vi har jobbet mye med å skape en vi-kultur der alle skal kjenne at de tilhører et fellesskap. Samtidig har vi satt det å bli «sett» i system. Barna blir møtt med smil av voksne i miljøpatruljer, og av læreren når de går inn i klasserommet, sa sosiallærer Julie Fosse Nysæter.

– Til neste år skal vi jobbe enda mer med å se hele barne- og ungdomsmiljøet under ett sammen med ulike aktører. Vi skal jobbe enda mer med å spille på lag istedenfor å gå i forsvar. Og vi skal være gode forbilder, sa rektor Anne Grete Ødegården ved Fevik skole, hvor visjonen er «rom for mangfold».

– Fra Aust-Agder fylkeskommunes side setter vi stor pris på det gode arbeidet Fevik skole har gjort for å motarbeide mobbing og utenforskap. Å jobbe systematisk med holdninger og konkrete tiltak for at alle skal bli inkludert og sett er svært viktig for å skape et godt skolemiljø. Det har Fevik skole gjort. Vi ønsker skolen lykke til med prisen og videre arbeid, sa fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand under tildelingen.

I jurybegrunnelsen for tildelingen heter det:
"Fevik skole har gjennom sitt arbeid vist en særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing. Skolen jobber systematisk og langsiktig for å skape et godt psykososialt læringsmiljø. I arbeidet er det fokus på gjøre planer og rutiner mer levende og praktiske ved å tilpasse dem lokalsamfunnets utfordringer og mål. Dette sikrer en forankring av arbeidet i lokalmiljøet til beste for barn og unge. Gjennom sitt arbeid viser skolen at planer og rutiner implementeres i praksis og er synlige i skolehverdagen. Det er mange viktige små og større tiltak i skolens arbeid. På denne måten involverer skolen alle nivåer, sikrer medbestemmelse, skaper trygghet og ivaretar både elever, ansatte, skole- og lokalmiljø i sin helhet."

Juryen har bestått av:
• Gro Bråten, juryleder og fylkesordfører
• Dag Eide, leder i utdannelseskomiteen i fylkestinget
• Peter André Busch, nestleder i utdannelseskomiteen
• Dignora Lise Løddesøl, elev- og lærlingombud i Aust-Agder fylkeskommune • Jan Inge Tungesvik, regiondirektør KS Agder
• Ottar Stordal, leder Utdanningsforbundet Aust-Agder 
Leo Laukvik, Elevorganisasjonen Aust-Agder

Bakgrunn for prisen:
Fylkestinget vedtok 13. desember 2016 i saken om «Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse» å etablere en årlig pris til skole, grunnskole eller videregående skole, som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing.

Fylkestinget vedtok videre 25. april 2017 i saken «Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing i grunnopplæringen» at følgende kriterier for prisen:
a) Skolen har arbeidet og arbeider langsiktig og systematisk med bekjempelse av mobbing og for et psykososialt læringsmiljø.
b) Skolemiljøet skal være preget av tilhørighet, trivsel, tillit og trygghet.
c) Skolen har fokus på gode relasjoner elevene imellom og i forholdet elev-lærer.
d) Skolens arbeid mot mobbing og arbeid for å fremme god psykisk helse er tydelig i skolens strategiske og operative dokumenter og skal involvere alle på skolen.
e) Elevene er involvert i arbeidet for å fremme god psykososialt miljø på skolen.
f) Godt samarbeid mellom skole og hjem er etablert.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Mobbing
  2. Aust-Agder fylkeskommune