Denne gjengen var blant et femtitalls elever fra Rosseland skole som fjernet søppel under Strandryddeuka. Denne gjengen var blant et femtitalls elever fra Rosseland skole som fjernet søppel under Strandryddeuka. Foto: Privat

Voksne roter – barn rydder 

Elever og lærere fra Rosseland skole hadde nok å henge fingrene i under Strandryddeuka.

KRISTIANSAND: – Det er et stort problem med røykere og snusere som kaster søppel på bakken. Mandag morgen er det spesielt ille, for det er tydelig at skolens uteområde brukes som festarena i helgene, sier Inger Lise Noddeland, lærer på Rosseland skole i Kristiansand.  

Sammen med lærerkolleger og et femtitalls elever deltar hun på én av de mange aksjonene som forgår under Strandryddeuka. Den nasjonale ryddedugnaden har stor oppslutning og lokalt er Klimaalliansen én av flere miljøorganisasjoner som bidrar i kampanjen.

 Inger Lise Noddeland, lærer på Rosseland skole. Foto: Privat

– Denne gangen har vi lagt stor vekt på at elevene også skal lete etter mikroplast, disse små bitene med istykkerslått plast og isopor som deles opp i små kuler. Filteret på en sigarett er laget av plast og bruker lang tid på å brytes ned i naturen. Sneipen etter en røykt sigarett er en ren dødsfelle for fugler og dyr som kan tro at det er mat, forteller miljørådgiver Hege Lønning i Klimaalliansen.

Aksjoner over hele Sørlandet

Miljøorganisasjonen med tilhold på Grønt Senter i Kristiansand gjennomfører nå aksjoner over hele Sørlandet for å forebygge marin forsøpling. Klimaalliansen stiller med et team på tre personer der Hege Lønning og Arne Otto Iversen står for undervisningen, mens Tina Mersland er kokken som skal sørger for å gi ryddegjengen et skikkelig, plantebasert måltid etter endt økt. Det er Handelens Miljøfond som betaler for oppdraget. 

På Rosseland skole var det femte- og sjettetrinnet som deltok i aksjonen. De to gruppene med elever hadde god kunnskap om utfordringene med plast i havet. Mange hadde sett TV-programmet om en død hval som ble heist i land på Vestlandet, der hele magesekken var fullt opp av plast. Det var denne hendelsen som gjorde at mange mennesker fikk opp øynene for problemet med marin forsøpling. 

– Vi vet at havner søppelet på bakken så havner det i havet. Derfor er det et stort poeng å jevnlig rydde langs elver og vassdrag. Vi erfarer at der det er mennesker vil det også være søppel, sier Lønning. 

Foto: Privat

Handlingsendring skaper holdningsendring

Hun sier at miljøorganisasjonen filosofi er at handlingsendring i neste omgang fører til endring i holdninger, og det skjer i den rekkefølgen.  

– Det er ikke nok å undervise om utfordringen, vi må også gå fra ord til handling. Det er når vi gjør oss noen erfaringer at læringen starter. Undersøkelser viser at de som har deltatt i ryddeaksjoner aldri mer kaster så mye som et karamellpapir på bakken. Derfor må arrangeres ryddeaksjoner som involverer flest mulig, forklarer miljørådgiveren. 

På skolen ble elevene delt opp i mindre grupper før de ble sendt rundt i området med poser og klyper som gjorde det mulig å hente fram avfall som lå nede i kratt og skråninger. 

Foto: Privat

– Det var kjempegøy å være med på ryddeaksjon. Da vi begynte å kikke nøyere etter, fant vi søppel som lå under lynga og som var skjult i gresset, forteller elever som hadde han samlet søppelet i en fiskekasse av isopor som de hadde funnet i veikanten. 

– Vi merker at vi er i et område hvor det ferdes mye folk. Når det blåser, kan det ligge strødd med søppel langs veien, sier Sofie Aardal, som er elev ved skolen.

– Det er menneskene som kjøper ting på butikken som kaster søppel, sier læreren.

Har sendt brev

Skolens ledelse har sendt brev til butikkene i næringsparken om problemet med søppelet som ender opp på skolens område. Henvendelsen ble godt mottatt og butikkene viste stor vilje til å finne en løsning på utfordringen, men så langt har man ikke helt klart å løse problemet. Under ryddeaksjonen ble det funnet mye søppel på området der butikkene i Brennåsen samler avfallet før det blir fraktet videre. Overfylte avfallsbeholdere eller lokk som ikke blir lukket bidrar ofte til at avfall havner i naturen.

Foto: Privat

Bak butikksenteret ved Rosseland skole er det også blitt liggende igjen bygningsmaterialer som ikke ble fjernet da håndverkerne forlot bygget. Nå er gamle plastrør og plater med isopor i ferd med å brekkes opp i mindre biter, og da går det ikke lang tid før bygningsavfallet ender opp i veikanten.