KRISTIANSAND: Formålet med stipendet er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand, samt stimulere etablerte kunstnerskap som representerer et mangfold i kommunens kulturliv.

Sharron Roberts og dansegruppa underholdt med dans. Foto: Julie Pettersen

Utdelingen fant sted på Kick Scene torsdag 1. desember, og av totalt 72 stipendsøknader hadde kulturutvalgets innstillingsjury valgt ut sju kunstnere som mottok stipend og diplom i de tre kategoriene talentstipend, kunstnerstipend og arbeidsstipend. Totalt ble det delt ut 370.000 kroner.

Kunstnerstipendet ble utdelt til:

* Musiker Florian Almedal Sillitoe og skuespiller Sofie Aniela Stalsberg fikk hvert sitt stipend på 10.000 kroner i kategorien talentstipend.

* Musiker Ellen A. W. Sunde, filmregissør Lisa Enes og danser Sharron Roberts fikk hvert sitt stipend på 50.000 kroner i kategorien kunstnerstipend.

* Kunstner Ylve Thon og Andreas Lian fikk hvert sitt stipend på 100.000 kroner i kategorien arbeidsstipend.

Juryen bestod av kulturutvalgets leder Bjørn Egeli, kulturutvalgets nestleder Jens Anders Ravnaas og direktør for kultur og innbyggerdialog Camilla Jarlsby.

Florian Almedal Sillitoe sang til akkompagnement fra pianist Andrew Wilder. Foto: Julie Pettersen