AGDER: Ved søknadsfristens utløp 1. desember 2022 var det kommet inn 43 søknader på til sammen 1.014.241 kroner til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 20 prosjekter fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne oktober-runden er på 240.000 kroner.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i desember 2022:

Torfinn McKenzie Juva - Innspilling: 10 000,-

Nina Ugland - Visuelt materiale til release, NINV: 15 000,-

Brita Urstad Toft - Klubb Kosmos Vår 2023: 30 000,-

Thomas Jenssen - Musikkvideo til “Doughnuts”: 15 000

Theodor Moen - Lansering av album THEODOR LUCERO:10 000,-

Tom Anders Klungland - Ep-innspilling: 5 000,-

Lotta Karlsson - Releaseturné i Skandinavia 2023 - The Turning of the Tide: 10 000,-

Madeleine Noraas - Utstilling på Palass Kristiansand: 5 000,-

Harsha Jerome - Innspilling av EP: 10 000,-

Ida Sofie Laland - Cherry Cinema, EP-Releaseturné: 20 000,-

Kristian Suvatne Augland - Utstilling Galleri Palass KRS: 5 000,-

Irene Ingebretsen - Meg og Mormor - produksjon av forestilling: 10 000,-

Hanna Gravdal - Visuell formidling av debutalbum: 15 000,-

Asya Sari - Fund application for Turkish female singer-songwriter: 10 000,-

Jonas Anker Paulsen - Great Tide Turné: 10 000,-

Mathias Falch - Nyskrevet julekomedie for unge voksne: 10 000,-

Elias Tchaba - Unge Beirut - Røtter (Album): 25 000,-

Olav Hanem - Madomo, Innspilling: 5 000,-

Jenny Ayunda - Konsert, Peace out to Revolution 2023: 5 000,-

Vetle Skåli - Skaali Kvartett - Konsert og releaseturné for debutalbum: 15 000,-