Nylig havnet Norge nederst av de nordiske landene på en global rangering av innovasjonsevne. I diskursen rundt snakkes det om et gap mellom det næringslivet trenger og hva universitetene leverer, og om praksis som en måte å skape koblinger mellom utdanning og næringsliv.

Fredag 22. april samlet prosjektet MyMachine representanter fra næringslivet, yrkesfaglig utdanning i regionen, Universitetet, Fylkeskommunen, og Kristiansand kommune på verkstedet til Teknologi- og industrifag ved Kvadraturen videregående skole for å diskutere hvor skoen trykker, og presentere hvordan prosjektet og emnet MyMachine. Kreativitet, Designtenkning og prosjektledelse ved UiA bidrar på sitt særegne vis til å møte forventningene til en utdanning for omstilling.

Nyskapingsprosjekt

Innovasjon, nyskaping og tverrfaglighet, er krevende. Samtidig er det denne kompetansen vi kanskje trenger for å tenke smartere rundt grønne løsninger og utnytte ressursene våre på en mer bærekraftig måte enn det enn det vi gjør i dag – også de vi ikke vet om. Gjennom prosjektet og det praktisk/teoretiske emnet MyMachine. Kreativitet, designtenkning og prosjektledelse forsøker UiA å gi både barn, yrkesfagelever og studenter glede over, og kompetanse, i å skape nytt og lede tverrfaglige nyskapingsprosjekt.

foto
Elektronikkstudentene Sindre Leidland Olufsen og Jørgen Vik Sundal ferdigstiller hypnosemaskinen Hypno, etter idé av Steinerskolen i Kristiansand, realisert i samarbeid med Vg2 Teknologi- og industrifag ved Dahlske videregående skole i Grimstad. Foto: Idunn Sem

Dette gjennom å realisere såkalte drømmemaskiner - oppfinnelser funnet opp av barn. På veien bidrar mentorer fra eksterne støttepartnere som Glencore Nikkelverket med kompetanse på prosjektledelse. Studentene leder hele prosessen fra idé til prototype, og sitter igjen med prosjektlederkompetanse, nettverk og en praktisk forståelse av tverrfaglighet og nyskaping.

Det er mye som skiller utviklingsprosjekt i næringslivet og å utvikle fungerende prototyper gjennom MyMachine, men også en hel del lar seg relatere. Behovet for å håndtere usikkerhet, tverrfaglighet, teknologisk utvikling; å være adaptiv, men samtidig navigere etter suksesskriterier og komme i mål tid, budsjett og sikkerhet, trengs både om du skal utvikle en ny kobberfabrikk på Nikkelverket eller årets drømmemaskiner i MyMachhine, som Hypno (en maskin som hypnotiserer voksne til å bli litt mer morsomme, som barn), Kanonballmaskin (for når du ikke har noen å spille kanonball med), Flying bed (som gjør at du kan fly til skolen på en morsom måte), og Spak og behag (en gøy bamsedispenser som i tillegg stenger ute lyd fra voksne).

Årets «please do touch» MyMachine utstilling, hvor du kan prøve drømmemaskinene, står ut 30. april på Kristiansand folkebibliotek.

Relevant kompetanse

Når yrkesfagelevene og ingeniør- og kunstfagstudentene involvert i Mymachine går av med pensjon i 2075+, befinner vi oss i et ganske annerledes samfunn, med sannsynligvis en ganske annerledes teknologi tilgjengelig. Kompetanse i å tenke nytt, være kreativ og lede tverrfaglige nyskapingsprosjekt er det imidlertid relativt trygt å anta at vil relevant frem til 2075.

– Prosjektledelse kan ansees som en tilfeldig profesjon basert på at det ofte settes en person til å lede et prosjekt uten at vedkommende har gjort det før eller har noen formell utdannelse eller kursing innen emnet. Det at studentene her får prøvd seg som prosjektledere med reelle problemstillinger som sikkerhet, planer og budsjett og ikke minst tverrfaglig ledelse på tvers av kompetanser og forutsetninger, tror jeg er veldig nyttig for de å ta med seg videre. Både for det resterende utdanningsløp, men også når de senere skal ut i arbeidslivet, sier prosjektleder Stein A. Frostad ved Glencore Nikkelverk.

I de fem årene MyMachine -emnet og prosjektet har eksistert ved UiA, har 650 barneskoleelever, 150 yrkesskoleelever og nær 30 studenter tenkt ut og laget drømmemaskiner. Til sammen har de utviklet hele 28 fungerende prototyper. Flere eksterne partnere fra lokalt næringsliv ønskes velkommen til å bidra med både sin kompetanse og finansiering for å videreføre prosjektet.

For mer om MyMachine, se her

foto
Årlig MyMachine partnermøte 22. april. Fra venstre: Rådgiver ved Agder fylkeskommune Philip Kaspersen, tidligere MyMachine student og nå prosjektingeniør hos Rejlers Magnus Lindeskov Opstrup, dekan ved Fakultet for teknologi- og realfag Michael Rygaard Hansen, assisterende kommunalsjef for skole og sfo Roy Wiken, MyMachine-mentor og prosjektingeniør ved Glencore Nikkelverket Stein André Frostad, lærer Vg3 Teknologi- og industrifag Frank Fjellvang.  Foto: Idunn Sem