Fylkeskulturprisen til Punktfestivalen

Fylkeskulturprisen fra Vest-Agder fylkeskommune for 2019 går til Punktfestivalen ved kunstneriske ledere Erik Honoré og Jan Bang.

Publisert: Publisert:

Erik Honoré (t.v.) og Jan Bang er kunstneriske ledere i Punktfestivalen. Foto: Kjartan Bjelland

Brukergenerert innhold

  • Anne Tone Hageland
    fylkeskultursjef, Vest-Agder fylkeskommune

Fylkeskulturprisen består av kr 50.000, samt et kunstverk signert Gro Suvatne, fra en spesialbestilt serie fra 2015.

Punktfestivalen hadde 15 årsjubileum i 2019. Den ble allerede i åpningsåret kåret til "This year`s most innovative festival" av BBC Music Magazine. Årlig kommer et stort oppbud av markante medier og bransjefolk fra mange land.

Festivalens kjennemerke er live-sampling under konserter. Lydene fra musikerne bearbeides og sendes direkte ut til publikum i en ny miks. På den måten kan alle i bandet improvisere sammen. På 90-tallet kom Jan Bang opp med denne helt nye måten å jobbe på, og metoden ble så fundamentet i Punktfestivalen. Festivalen er unik i Norge og banebrytende i sin sjanger.

I løpet av de 15 årene siden den beskjedne starten i 2005 har Punkt vokst til et ambisiøst prosjekt med fire hovedformål, knyttet sammen av live remiks-konseptet og et nettverk av musikere. De fire hovedmålene er:

* Den årlige «moderfestivalen» i Kristiansand i månedsskiftet august/ september. Hovedsakelig publikumsfestival, men også et betydelig bransje/showcase-element. Festivalen er basert på konseptet live remiks (alle konserter remikses umiddelbart av andre musikere) og har vært besøkt og gjestekuratert av artister som Laurie Anderson, Brian Eno og David Sylvian.

* Punkt på turne: mer enn 25 byer i Europa, Asia og Canada har hatt besøk av Punkt-konseptet med norske, internasjonale og lokale artister. Siste stopp i år var Tokyo i slutten av september.

* Punkt som et kontinuerlig kunstnerisk prosjekt: konserter, innspillinger, audiovisuelle prosjekter.

* Punkts sentrale rolle i utviklingen av den elektroniske musikkutdannelsen ved Universitetet i Agder.

Punktfestivalen, med sitt unike særpreg og nasjonale og internasjonale dimensjon, er en verdig mottaker av Vest-Agders fylkeskulturpris for 2019.

FRIVILLIGHETSPRISEN FOR ARBEID MED BARN OG UNGE 2019.

Frivillighetsprisen er på kr 25.000 i tillegg til et kunstverk.

Porsmyr venneforening ved Porsmyr bygdetun får frivillighetsprisen for sitt store frivillige engasjement for bevaring og formidling av Porsmyr bygdetun gjennom mange år. Porsmyr bygdetun er blitt et møtested på tvers av generasjoner med aktiviteter for hele familien.

Songdalen kommune kjøpte Porsmyr gård i 1997. Det ble i samme tidsrom opprettet en stiftelse og kort tid etter ble Porsmyrs venner startet. Etter at kjøpet var en realitet, ble det satt i gang med opprydding og sikring av hus på gården. Det er i dag 8 bygninger på eiendommen, både gamle og nyere.

Virksomheten er basert på frivillig innsats. Det er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer, trolig over 100 000 timer per d.d. Av aktiviteter kan nevnes: vedlikehold av bygninger, biler og innsamlet museumsmateriale. Hver tirsdag i vinterhalvåret møtes mellom 30 og 35 til dugnad, sosial samling og åpent hus. I sommerhalvåret er det åpent for hele familien hver søndag. Omvisning og salg av vafler og kaffe. Greipstad historielag og Knivklubben bruker lokalene regelmessig. Greipstad menighet holder gudstjenester og har julegrantenning der. Nissebyen på Porsmyr er utstilling laget av alle barnehagebarn i kommunen. Tilrettelegging for barn og unge gjennom den lokale kulturelle skolesekken. Barn kan delta i aktiviteter for å se hvordan det var i gamle dager.

Frivillighetsprisen for barn og unge 2019 tildeles Porsmyr venneforening for sitt langvarige og omfattende frivillige arbeid. De betyr mye for stedet de forvalter, men også for alle som er tilknyttet arbeidet i dag og for generasjoner som kommer.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Vest-Agder fylkeskommune