Kongens fortjenstmedalje til Kirsten Frigstad

Arendalitten Kirsten Frigstad (65) er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin langvarige tjeneste blant utsatte grupper i rus- og gatemiljøene.

Publisert: Publisert:

Kirsten Frigstad er sosionom og kriminolog, og har i mer enn 35 år arbeidet tett på de mest utsatte i rus- og gatemiljøene i Oslo. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Brukergenerert innhold

  • Kirkens Bymisjon

Kirsten Frigstad (65) mottok mandag medalje og diplom for sin mangeårige innsats. Det var Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo, som overrakte medaljen på vegne av Hans Majestet Kongen.

– Du er en sosial gründer, som ser det verdige i det andre ofte kaller uverdig, sa Lae ved overrekkelsen.

Frigstad er sosionom og kriminolog, og har i mer enn 35 år arbeidet tett på de mest utsatte i rus- og gatemiljøene i Oslo. Det meste av tjenesten har hun utført som tiltaksleder i Kirkens Bymisjon.

Et livsverk av omsorg

Kirkens Bymisjon, som har anbefalt Frigstad for kongelig påskjønnelse, kaller hennes arbeid «et livsverk av omsorg.»

- Kirsten Frigstad har gjennom flere tiår tatt initiativer som har reddet liv, sikret rettigheter, oppreisning og myndiggjøring for noen av de mest sårbare i samfunnet, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal ved tildelingen.

Fra venstre: Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, tidligere byrådsleder i Oslo Erling Lae og Kirsten Frigstad. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Frigstad har særlig vært knyttet til arbeidet på prostitusjons- og rusfeltene i Oslo.

Utrettelig innsats

Hun var med på oppstarten av PROsenteret i Oslo kommune (1983). Fra 1990 til 2020 var hun ansatt i Kirkens Bymisjon. Hun var bl.a. i en årrekke leder for Natthjemmet for kvinner. I 2003 tok hun initiativ til «Myrsnipa» et samværstilbud for kvinner og barn, der mor ikke lenger har omsorgsrett for barna.

Fra 2009 ledet hun det døgnåpne mottaket «24sju» i Oslo - Kirkens Bymisjons helsetiltak for særlig utsatte personer i rusmiljøene.

Frigstad er også kjent som en sosialpolitisk stemme, med temaer som kjønnshandel, rusomsorg, LHBT-rettigheter og tverrfaglig samarbeid på sosial-feltet som sine kjernesaker.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalkulturen?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Kirkens Bymisjon
  2. Rusomsorg